blide studenter ved OsloMet

Fremtidens løsning for data fra spørreundersøkelser

OsloMet og Sikt lanserer Surveybanken, hele sektorens nye verktøy for å finne og analysere surveydata.

– Med få tastetrykk kan Surveybanken avdekke mønstre og sammenhenger om folks holdninger, meninger og verdier. Dette gir nye muligheter for å studere det norske samfunnet, og hvordan det har endret seg over tid, sier forskningsleder ved OsloMet, og produkteier for Surveybanken, Alexander Schjøll.

Surveybanken er laget både for eksperter, og for dem som har lite kunnskap om statistikk. I tillegg kan forskere arkivere og dele egne data i Surveybanken. Løsningen er fortsatt under utvikling, men en testversjon er tilgjengelig (sikt.no).

Hva er Surveybanken?

Surveybanken er en database med flere tusen spørreundersøkelser (surveys) og rundt 750.000 spørsmål som er stilt til befolkningen helt tilbake til 1950-tallet. Det inneholder spørreundersøkelser fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og større statistikkprodusenter, som Statistisk sentralbyrå.

Tjenesten er en videreutvikling av infrastrukturen for forskningsdata som er bygget opp ved NSD – Norsk senter for forskningsdata, gjennom flere tiår (NSD er i dag en del av Sikt). Arbeidet med videreutvikling av Surveybanken er et samarbeidsprosjekt mellom Sikt og OsloMet.

– Vi tror Surveybanken vil gjøre det enklere for forskere å få oversikt over hvilke forskningsdata som allerede finnes, noe som kan føre til økt gjenbruk av eksisterende datasett, sier Schjøll.

Tilgjengelig for alle

Surveybanken ønsker å gjøre data tilgjengelig for alle, uansett hvor du bor eller måtte befinne deg.

– Studenter kan for eksempel enkelt og raskt få tilgang til gode og relevante data om det norske samfunnet. Studenter kan dermed selv utforske forhold om det norske samfunnet – og hvordan det har endret seg over tid, uten å måtte samle inn data på egenhånd. Dette vil føre til bedre og mer effektive studentoppgaver, sier Schjøll.

Ungdata, SSBs levekårsundersøkelse, kommunebarometeret og skolevalgundersøkelsen er eksempler på datasett som vil bli søkbart i Surveybanken. 

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 11.04.23 | Kjersti Lassen | foto: John Anthony Hughes/OsloMet