En folkemenge sittende i Festsalen i Oslo Rådhus

Full sal for Medvirkning med mening

Festsalen i Rådhuset var helt fullsatt da rapporten «Medvirkning med mening» ble lansert. Men prosjektet lever videre via 20 punkter for god medvirkning.

AFI-forsker og prosjektleder Aina Landsverk Hagen lanserte torsdag rapporten Medvirkning med mening (oda.oslomet.no).

Bakgrunnen for prosjektet var å finne hvilke organisatoriske grep politikere, planleggere og andre aktører kan ta for å gi unge en reell innvirkning i store, kommunale utbyggingsprosjekter.

Barn og unge er like mye en del av et byområde som andre innbyggere. Av og til i større grad fordi de er så aktive brukere av sitt eget nærmiljø. Men samtidig har de som oftest liten eller ingen innvirkning på hvordan nærmiljøet deres faktisk skal se ut. – Forsker og prosjektleder Aina Landsverk Hagen

I prosjektet har forskerne sett på om det er mulig å gjøre noe med dette, og de har brukt nye, innovative grep for god samhandling med mål om å bryte ned barrierene for ung medvirkning. 

Unge må få tilbakemelding

Forskerne har kommet frem til 20 punkter som er viktig for å oppnå god medvirkning med unge. Aina fremhevet under lanseringen særlig ett punkt: Ingen medvirkning uten tilbakemelding!

Ungdommene må altså få vite på hvilke bord innspillene deres havnet, og om det faktisk skjedde noe. 

Ordfører i Oslo Marianne Borgen istemte viktigheten av barn- og unges rettigheter på dette områder. For det handler om å skape gode byrom for alle våre borgere, slo hun fast. 

Ønsker reel innflytelse for unge

Et mer kunstnerisk innslag sto Munchrevyen for. Og deres fremføring stod tematisk godt til rapporten: De fremførte et nummer fra sin kommende forestilling «Alle snakker sant».

Til slutt fikk de oppmøtte også delta i en medvirkningsquiz der de fikk testet sine kunnskaper i hva som fungerer og hva som ikke fungerer når det gjelder ung medvirkning. 

Håpet er innsikter fra prosjektet skal føre til at alle gode intensjoner på området forvandles til god medvirkning og reell innflytelse for unge. 

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 20.03.23 | Espen Haakstad