Bilde av skilt av OsloMet-logoen ved inngangen til Pilestredet 46.

Handelshøyskolen søker kandidater til doktorgradsprosjekt

Jobber du i offentlig sektor og kunne tenkt deg å ta en doktorgrad på problemstillinger du møter i arbeidshverdagen?

Handelshøyskolen ved OsloMet har et sterkt forskningsmiljø i offentlig forvaltning med bachelor i administrasjon og ledelse, toårig master i administrasjon og ledelse, erfaringsbasert masterstudie i styring og ledelse og et doktorgradsprogram (ph.d.) i samfunnsvitenskap.

Dagens fagmiljø har en lang tradisjon tilbake til den daværende Kommunalhøyskolen som ble opprettet i 1950. Nå søker Handelshøyskolen kandidater til å ta en offentlig sektor-ph.d, et doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet.

– Vi ønsker å styrke fagmiljøet vårt ytterligere og knytte oss tettere til dyktige fagpersoner og praksis i offentlig sektor. Vi søker kandidater som er interesserte i å forske på offentlig politikk, administrasjon, styring og ledelse, forteller Ingvild Reymert, instituttleder ved Handelshøyskolen.

Hva er offentlig sektor-ph.d? 

En offentlig sektor-ph.d. er et samarbeidsprosjekt over tre eller fire år mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon som OsloMet med finansiering fra Norges Forskningsråd.

I en offentlig sektor-ph.d. beholder du arbeidstilknytning til jobben i du allerede har, samtidig som du tas opp i doktorgradsprogrammet hos oss.

Du skal oppholde deg minst ett år ved OsloMet og minst ett år ved prosjektansvarlig virksomhet. Oppholdene trenger ikke være sammenhengende – de kan deles opp i flere kortere opphold fordelt over prosjektperioden.

– Du vil gjennomføre prosjektet ditt i tett samarbeid med forskningsmiljøet vårt på offentlig sektor og få veiledning av en av våre dyktige professorer eller førsteamanuensiser, sier Reymert.

Portrettbilde av en smilende Ingvild Reymert, instituttleder ved Handelshøyskolen.

Ingvild Reymert er instituttleder ved Handelshøyskolen på OsloMet. Foto: Mattias Müller/OsloMet

Hva er fordelen med å velge Handelshøyskolen?

Handelshøyskolen er et sterkt forskningsmiljø på forvaltning, styring og ledelse av offentlig sektor.

– Vi har tett samarbeid med offentlige virksomheter i både staten og kommunesektoren og et sterkt doktorgradsprogram med stipendiater i statsvitenskap, økonomi og ledelse. Du vil få et sterkt fagmiljø rundt deg og flere dyktige stipendiatkollegaer, sier Reymert.

Hva koster det?

Forskningsrådet dekker rundt 1,9 millioner av arbeidsgiver sine kostnader til lønn, sosiale og indirekte kostnader for stipendiat og intern veileder/mentor, kostnader ved gradsgivende institusjon samt andre driftskostnader i prosjektet.

Støtten fra Forskningsrådet utbetales som prosjektstøtte til den offentlige virksomheten, ikke som et personlig stipend til kandidaten.

Hvem kan søke og hvordan søker jeg?

Du må være ansatt i offentlig sektor og ha fullført en relevant mastergrad (120 poeng). Du må også ha minst B på masteroppgaven og gjennomsnitt B fra masternivå.

For å søke kan du ta kontakt med instituttleder Ingvild Reymert ved Handelshøyskolen.

– Søknaden for neste år åpner allerede 13. april med behandling etter «førstemann-til-mølla»-prinsippet, så det er bare å kaste seg rundt om du har et prosjekt du vil jobbe med, sier Reymert.

Du kan lese mer om offentlig sektor-ph.d. på Forskningsrådets nettside (forskningsradet.no).

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 06.03.2023 | OsloMet