Faddere i gule OsloMet-t-skjorter og nye studenter på campus Pilestredet under studiestart.

Helse og økonomi mest populært på OsloMet

Helseutdanninger og økonomiske og administrative utdanninger er blant de mest populære på OsloMet, viser årets søkertall. Universitetet har 14 188 førstevalgsøkere, en økning på mer enn 700 sammenlignet med fjoråret.

– Jeg er glad for at så mange søker seg til OsloMet, og særlig for at helseutdanningene våre fremdeles rekrutterer godt. Dette er utdanninger som har avgjørende betydning for velferdssamfunnet og for innbyggerne både i vår region og resten av landet, sier rektor Christen Krogh. 

Sykepleierutdanningen er fremdeles den mest populære av OsloMets helseutdanninger, med 1173 førstevalgsøkere  til de to sykepleierutdanningene i Pilestredet og på Kjeller.

 Samtidig gjør flere av de andre helseutdanningene det godt, og sammenlignet med i fjor er det paramedisin, fysioterapi og radiografi som øker mest. Hele 578 førstevalgsøkere konkurrerer om de 52 studieplassene på paramedisin, noe som er en økning på 38 prosent. På fysioterapi har antall søkere økt med 19 prosent, og på radiografi med 18 prosent. 

Totalt øker antall søkere til helseutdanningene på OsloMet med nærmere 8 prosent, mens de nasjonale tallene viser en nedgang på 7 prosent. 

Mange vil studere økonomi og administrasjon

OsloMets nye femårige siviløkonomutdanning har blitt godt mottatt av søkerne. 386 søkere har dette studiet på førsteplass, noe som betyr at 6,4 søkere konkurrerer om hver av de 60 studieplassene. 

Også bachelorstudiene i økonomi og administrasjon og administrasjon og ledelse har svært gode tall, med henholdsvis 916 og 669 førstevalgsøkere. 

– Økonomi- og ledelsesutdanninger har økt i popularitet gjennom flere år, og denne trenden fortsetter, både nasjonalt og på OsloMet. Arbeidsmarkedet for disse kandidatene har vært i sterk vekst det siste tiåret, og vi ser at bedriftene fremdeles har et økende behov for denne typen kompetanse, både på bachelor- og masternivå, sier Krogh. 

Rektor Christen Krogh med et fast blikk mot kamera, pent antrukket i skjorte og dressjakke.

Rektor Christen Krogh.

Datateknologi øker

Blant teknologiutdanningene på OsloMet er anvendt datateknologi den store vinneren i år. Utdanningen har en økning i søkermassen på 19 prosent sammenlignet med 2022. Også årsstudiet i informasjonsteknologi fortsetter å være svært populært blant søkerne, med nesten 12 søkere per studieplass.  

– Det er flott at søkerne strømmer til utdanninger som arbeidslivet så tydelig etterspør. Behovet for IT-kompetanse vil stadig bli større fremover, ikke bare i de rene teknologiyrkene, men i alle sektorer. Kandidatundersøkelsene våre bekrefter at disse studentene får relevante jobber, ofte før de er ferdig med studiene, sier Krogh.  

Stadig flere vil ta master

OsloMets master- og videreutdanningstilbud fortsetter å tiltrekke seg mange søkere, og masterstudiene har i år nesten 1000 flere førsteprioritetssøkere enn året før. Blant de mest ettertraktede studiene er masterprogrammet i spesialsykepleie, som blant annet inkluderer akutt-, anestesi- og barnesykepleie, og masterprogrammet i helsevitenskap. 

Også på masternivå er økonomi og ledelse populært, med mange søkere til masterne i økonomi og administrasjon og styring og ledelse. 

På masterstudiet i skolerettet utdanningsvitenskap, som tilbyr fordypning for lærere med grunnskolelærerutdanning, øker søkertallet med nesten 30 prosent, og har i år 4,5 søkere per studieplass. 

– Vi har i flere år hatt økt søking til masterstudiene våre, noe som viser at det er stort behov for den spesialiseringen masterne og videreutdanningene representerer, sier Krogh. 

Populært med kunstig intelligens

Også søkere til spesialiseringen i anvendt kunstig intelligens på masterprogrammet i anvendt data- og informasjonsteknologi kan regne med hard konkurranse om studieplassene, med 117 førsteprioritetssøkere til 20 plasser. 

Nedgang på lærerutdanningene

Færre søker seg til lærerutdanningene i år, både på OsloMet og i resten av landet. Søkertallene til grunnskolelærerutdanningene har gått ned med mer enn 35 prosent sammenlignet med fjoråret, da OsloMet hadde en liten oppgang. 

– Det kan virke som om den nasjonale nedgangen vi har sett over noen år nå har kommet for fullt også til OsloMet. Mens vi tidligere har hatt flere søkere per studieplass kan det i år bli vanskelig å fylle plassene på grunnskolelærerutdanningene, sier Krogh. 

– Norge trenger flere lærere og nå må myndighetene, skolesektoren og alle vi som utdanner lærere jobbe sammen for å snu utviklingen. 

Ti på topp – førstevalgsøkere, bachelor og årsstudier 

 1. Fysioterapi, bachelor, 919
 2. Økonomi og administrasjon, bachelor, 916
 3. Sykepleie, bachelor Oslo, 795
 4. Sosialt arbeid, bachelor, 692
 5. Administrasjon og ledelse, bachelor, 669
 6. Anvendt datateknologi, bachelor, 636
 7. Paramedisin, bachelor, 578
 8. Barnevern, bachelor, 490
 9. Vernepleie, bachelor, 415
 10. Økonomi og administrasjon / siviløkonom, 386

Ti på topp – førstevalgsøkere per studieplass, bachelor og årsstudier

 1. Informasjonsteknologi, årsstudium, 12 
 2. Paramedisin, bachelor, 11,1
 3. Trafikklærer, 10,9
 4. Kunst og design - studieretning mote og produksjon, bachelor, 8,9
 5. Økonomi og ledelse, årsstudium deltid, 8,6
 6. Fotojournalistikk, bachelor, 7,5
 7. Økonomi og ledelse, årsstudium heltid, 7,3
 8. Medier og kommunikasjon, årsstudium, 7
 9. Økonomi og administrasjon / siviløkonom, 6,4 
 10. Anvendt datateknologi, 6,4

Ti på topp - førstevalgsøkere, master

 1. Økonomi og administrasjon, 910
 2. Master i helsevitenskap - studiespesialisering helsesykepleie heltid, 658
 3. Master i jordmorfag, 407
 4. Styring og ledelse, deltid, 384 
 5. Master i spesialsykepleie – anestesisykepleie, 372
 6. Skolerettet utdanningsvitenskap heltid og deltid, 312
 7. Sosialfag - familiebehandling, deltid, 283
 8. Offentlig administrasjon og styring, 231
 9. Master i farmasi, 187
 10. Master i helsevitenskap - studiespesialisering psykomotorisk fysioterapi, 162

Ti på topp – førstevalgsøkere per studieplass, master

 1. Økonomi og administrasjon, 12,1
 2. Sosialfag – barnevern, deltid, 10,8
 3. Sosialfag - familiebehandling, deltid, 10,5
 4. International Development, Education, and Sustainabilities, 10,4
 5. Master i helsevitenskap - studiespesialisering helsesykepleie heltid, 9,4
 6. Master i spesialsykepleie – anestesisykepleie, 9,3
 7. Helse og teknologi - radiografi, deltid, 8,4
 8. Styring og ledelse, deltid, 8,3
 9. Master i helsevitenskap - studiespesialisering psykomotorisk fysioterapi, 8,1
 10. Medieutvikling - medier og kommunikasjon, heltid, 8