Studenter fra Master i helsesykepleie møter tjenestene i Søndre Nordstrand.

Master i helsesykepleie inngår samarbeid med Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Søndre Nordstrand

Utdanningen håper samarbeidet fører til masterprosjekter som er relevante for bydelen.

Utdanningen og Helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal møtes en gang i semesteret for å dele kunnskap og utvikle prosjekter til beste for begge parter. 

– For våre studenter er det svært viktig med dette samarbeidet, da vi lærer mye av bydelen. I tillegg trenger vi samarbeidet for å forstå hverandre, sier Victoria Telle Hjellset, studieleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Hjellset understreker at bydelen trenger å kjenne at OsloMet er tett på når det gjelder faglig utfordrende situasjoner, og at ansatte ved OsloMet trenger å forstå bydelen og deres hverdag. 

– Gjennom samarbeidet, kan vi i større grad ruste studentene til den hverdagen en helsesykepleier i en stor og kompleks bydel har, sier hun. 

Hjellset tror også samarbeidet er viktig for utvikling av bærekraftige forskningsprosjekter som initieres av bydelen. 

– Vi kom ikke frem til noe konkret prosjekt på det første møtet, men vi jobber med å knytte masterprosjekter til "Helsestasjonsboken" og bruk av helsestasjontjenester knyttet til landbakgrunn, for å nevne noe, sier hun. 

Laster inn ...
Publisert: 07.06.2023 | Pål Arne Kvalnes