30 millioner til økt hjemmedialyse: En innovativ prosess for bedre nyrebehandling

Et nytt grenseoverskridende forskningsinitiativ for å øke bruken av hjemmedialyse er tildelt nesten 3 millioner euro av blant annet EU.

Økt behandling med dialyse hjemme gir medisinske og økonomiske fordeler sammenlignet med tradisjonell sykehusbasert dialyse. Samtidig gir det økt uavhengighet og bedre livskvalitet for nyrepasienten. Prosjektet har deltakere i pasientforeninger, bedrifter, akademia og industri fra Norge, Danmark og Sverige. 

Hjemmedialyse gir mange fordeler 

Til tross for de påviste fordelene og nasjonale mål om økt andel hjemmedialyse, har andelen hjemmedialyse holdt seg konsekvent lav over tid i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen, med betydelige variasjoner mellom landene. Dette prosjektet har som mål å øke bruken av hjemmedialyse som en separat behandlingsmetode gjennom grenseoverskridende samarbeid og innovative omsorgsløsninger.

Ved å implementere dialyse hjemme forventes helsen å bli bedre, deltakelsen i arbeidslivet å øke, mens helsekostnader og miljøpåvirkning reduseres. Prosjektet forventes også å fremme utvikling av verdiskapende tjenester og produktinnovasjoner innen hjemmedialyse og andre langvarige sykdomsforløp.  

– EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er hovedfinansiør, men prosjektpartnere i de ulike landene bidrar også med egne ressurser – et tegn på at de ser stor nytte og gjennomførbarhet i det 3-årige prosjektet, sier Axel Wolf (OsloMet) nasjonal koordinator for prosjektet i Norge.

Fokus på personsentrering  

Dialyse i hjemmet er et prosjekt basert på personsentrert omsorg. Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi og en arbeidsmåte som fokuserer på pasienten og ikke bare sykdommen. Personsentrering i helsevesenet er evidensbasert og har vist seg å redusere kostnadene samtidig som kvaliteten på omsorgen forbedres.

Grunnlaget er å fremme helse og forebygge sykdom og uhelse basert på menneskers individuelle muligheter og behov. Ved hjelp av teknologi og insentiver kan vi oppnå en etisk, bærekraftig og kostnadseffektiv omsorg med høy kvalitet.

Forskning på flere nivåer  

Det skal gjennomføres behovsanalyser og konkrete tester i hjemmemiljøet for å identifisere hindringer og utfordringer for hjemmedialyse, mens informasjon fra nasjonale kvalitetsregistre for kronisk nyresykdom skal sammenstilles for å beskrive livssituasjon og trivsel hos brukere av hjemmedialyse.

Prosjektet vil også analysere politikk, lovgivning og kulturelle forskjeller i deltakerlandene for å identifisere forutsetninger for økt bruk av hjemmedialyse. 

Vil lage skandinavisk modell  

Forskningsinitiativet forventer at forskningen vil resultere i konkrete innovasjoner for hjemmedialyse. Prosjektet er basert på partnerskap og samarbeid, og ved å dele kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene vil vi skape en skandinavisk modell for hjemmedialyse og personsentrert omsorg i hjemmet.  

 • Mer om prosjektet

  Beslutning om prosjektfinansiering (interreg.eu).

  EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (interreg.eu).

  • Partnere: OsloMet, Göteborgs universitet, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Nordic Medcom AB, Cuviva AB, Fresenius Medical Care Sverige AB, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Oslo, Njurförbundet, Sahlgrenska Akademin 
  • Land: Sverige, Norge, Danmark 
  • Innsatsområde - Interreg: Innovasjon og entreprenørskap 
  • Mål - Interreg: Styrke innovasjonskapasiteten med fokus på smart spesialisering 
  • Prosjektperiode: 1. september 2023 - 31. august 2026 
  • Totalt budsjett: EUR 2 982 294 
  • Innvilgede midler til partnere fra EU: EUR 1 422 103 
  • Innvilgede midler til norske partnere: EUR 306 032 
  • Medfinansiering fra partnere: EUR 1 254 159 
  • Hovedpartner: Göteborgs universitet 
  • Prosjektkoordinator: Håkon Billing, University of Gøteborg. Kontakt Håkon på e-post.

Norsk koordinator

Laster inn ...
Publisert: 05.10.2023 | OsloMet