portrett av Ingun Grimstad Klepp kledd i grønt med grønn bakgrunn

Ingun Grimstad Klepp ansatt som professor

Den profilerte SIFO-forskeren har gått fra stilling som forsker I til stilling som professor i klær og bærekraft.

Følgende vedtak ble nylig gjort i OsloMets Professorutvalg: «Ansettelsesutvalget for professorer, forsker I og dosenter ansetter Ingun Grimstad Klepp i stilling som professor innen bærekraftsforskning på klær og klesvaner ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).»

En professor-stilling betyr blant annet at noe av tiden er satt av til undervisning ved universitetet. Klepp er den første SIFO-forskeren som trer inn i en professor-stilling etter at instituttet ble en del av OsloMet.

– Jeg er en utadrettet person med mye kontakt med media, næringsliv og andre forskere. Den nye tittelen sier mer om hva jeg kan og gjør enn den gamle og jeg tror jo derfor den vil fungere bedre utad, sier Klepp.  

– På OsloMet håper jeg den vil bidra til at jeg kan ta et større ansvar for å gjøre undervisning på OsloMet forskningsbasert og forankret i kunnskap om bærekraft og miljø. Klær og forbruk inngår i flere utdannelser, og er relevant for de fleste, sier hun.

Gledelig og velfortjent

– For instituttet og SVA er dette gledelig på flere måter, sier SIFO-direktør Eivind Jacobsen.

– For det første får vi nå et enda bedre utgangspunkt for å bygge relasjoner til utdanningene ved OsloMet. For det andre innebærer vedtaket at OsloMet anerkjenner at realkompetanse kan danne grunnlaget for en professorvurdering. Det kan få stor betydning for fremtidige vurderinger av SVA-forskere.

– For det tredje – og kanskje viktigst – åpner dette nye karriereveier for SVAs ansatte. Til det siste vi huske at en professor og en forsker 1 er kvalifisert på samme nivå hva angår forskning. Professoren har i tillegg blitt sertifisert på utdanningsområdet.

– Gratulerer Ingun! Dette er velfortjent og vi er stolt av å ha deg hos oss, sier Jacobsen.

Mange pågående prosjekter

Den nyslåtte professoren har mange jern i ilden. Blant annet leder hun for tiden to NFR-prosjekter. CHANGE: Grønt skifte i klesforbruket tar for seg det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes. Wasted Textiles vil studere hva som skal til for å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. I tillegg er hun leder for en arbeidspakke i Nibio-prosjektet Amazing Grazing om hvordan sau i norsk utmark bidrar til en bærekraftig utvikling.

    Laster inn ...
    Publisert: 21.06.21 | Kjersti Lassen