Anne-Cathrine Grambo og Oddgeir Osland holder kontrakt i hendene.

KAI forlenger avtalen med NAV med fire nye år

– Vi er forbi etableringsfasen og ser at vi har fått på plass en modell for dette samarbeidet som fungerer godt, sier Anne-Cathrine Grambo i NAV.

Hvorfor ønsket dere å videreføre avtalen med KAI? 

– Vi har hatt et godt samarbeid med Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og OsloMet gjennom flere år, og satsingen har bidratt til økt oppmerksomhet på arbeidsinkludering som et fagområde innenfor UH-sektoren, sier Grambo. 

Grambo er avdelingsdirektør FoU i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun forteller at senteret har blitt veldig aktivt og synlig som et kompetansemiljø innenfor dette fagfeltet. Dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Oddgeir Osland er godt fornøyd med forlengelsen av avtalen.  

– KAI har funnet en form preget av likeverdig samarbeid om utvikling av politikk, forvaltning, forskning og utdanning innen dette kunnskapsfeltet, et samarbeid mellom ulike kunnskapsmiljøer på OsloMet og i NAV. Slik bryter vi med tradisjonelle oppfatninger om oppdragsforskning og forestillinger om at forskere er «formidlere» av kunnskap til brukere, sier Osland. 

Utvider fra to til fire år

Tidligere har avtaleperiodene vært på to år, denne gangen forlenges avtalen til fire år. 

– Vi har nå kommet oss forbi etableringsfasen og ser at vi har fått på plass et samarbeid og en modell for dette samarbeidet som fungerer godt. Å utvide avtaleperioden fra to til fire år gir begge parter forutsigbarhet og mulighet til mer langsiktig planlegging innenfor samarbeidet, sier Grambo. 

– Nå som vi har fått en mer langsiktig avtale kan vi utvikle oss videre på de områdene der KAI allerede er en suksess, og utvide arbeidet til nye tema-områder og til bredere nettverk, ikke bare nasjonalt, men også i Norden, sier Osland.

KAI skal nå jobbe mer med de sosiale tjenestene

Det er ikke bare lengden på avtalen som er utvidet, men temaet KAI skal jobbe med. 

– Nytt i avtalen er temaer som omhandler de sosiale tjenestene, inkludert organiseringen av NAV lokalt og partnerskapets rolle, og at aktivitetene i KAI skal bidra til å styrke grunnlaget for utforming og iverksettelse av helhetlige tiltak knyttet til inntektssikring og arbeidsinkludering, sier Anka Ødegaardshaugen. 

Ødegaardshaugen er leder for KAI. Hun påpeker at senteret skal fortsette det gode arbeidet og videreutvikle samarbeid med andre institusjoner. 

– Senteret skal fortsatt samle bred og dyp kompetanse av høy kvalitet innen ulike kunnskapsområder som griper inn i arbeidsinkluderingstematikken. KAI skal videreutvikle samarbeidet med de andre UH-institusjonen som har avtale med NAV (NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Universitetet i Agder (UiA) og samarbeidet med Universitetet i Ålborg og andre, mulige nordiske samarbeidspartnere, sier Ødegaardshaugen. 

Publisert: 30.03.2023 | Pål Arne Kvalnes