Thorhild Stimo fra Fontenehus Norge og Anka Ødegaardshaugen fra KAI tar hverandre i hendene. AFI- og Fontenehus-ansatte sitter i bakgrunnen.

KAI inngår samarbeid med Fontenehus Norge

OsloMet skal tilby overgangsarbeid og andre former for arbeidsinkludering og KAI skal bidra med faglige innspill til Fontenehus for deres aktiviteter.

Fontenehus Norge

Fontenehuset er en internasjonal rehabiliteringsmodell som tilbyr et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer. Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon.

– Fontenehus er allerede inne som gjesteforelesere i noen av utdanningene våre. KAI håper å kunne bidra til at flere utdanninger inviterer Fontenehus inn i undervisningen slik at kunnskap om Fontenehus blir en del av utdanningen, sier Anka Ødegaardshaugen, leder for KAI. 

Fontenehus kan også gi forskere ved OsloMet tilgang på relevante aktører og medforskere med psykiske helseproblemer. 

– Studenter ved relevante utdanninger ved OsloMet kan også ha praksisopphold ved Fontenehus, forteller Ødegaardshaugen. 

Vil bidra med faglig tyngde

– Vi er opptatt av å skape arbeidsmuligheter for folk som sliter psykisk. Samarbeidet med KAI vil bidra til faglig tyngde bak Fontenehusmodellen, samt en kunnskapsutveksling som vil bidra til utvikling av både vår modell og kompetansen på feltet, sier daglig leder og politisk ansvarlig i Fontenehus Norge Torhild Stimo. 

I tillegg til å bidra med faglig tyngde trekker Stimo frem viktigheten av at studenter som sliter psykisk får tilgang til et konstruktivt fellesskap i perioder de trenger det. 

– OsloMet har studenter og forskere som kan bidra til at vi lærer mer om ulike faglige perspektiver innen arbeidsrettet rehabilitering. Samtidig kan vi forhåpentligvis forsyne dere med nyttig kunnskap og innsikt fra vårt pågående arbeid med arbeidsrettet rehabilitering etter Fontenehusmodellen, sier Stimo. 

Anka Ødegaardshaugen, daglig leder i KAI, Elisabeth Nørgaard, rådgiver ved AFI og Øystein Spjelkavik, forsker ved AFI sitter på en benk og drikker kaffe under signeringen av avtalen mellom KAI og Fontenehus Norge.

Fra venstre: Anka Ødegaardshaugen, daglig leder i KAI, Elisabeth Nørgaard, rådgiver ved AFI og Øystein Spjelkavik, forsker ved AFI under signeringen av avtalen mellom KAI og Fontenehus Norge. AFI har allerede en avtale om overgangsarbeid med Fontenehus. Foto: Håvard Paulsen, Fontenehus Norge

– Et samarbeid med KAI er en anerkjennelse av vår virksomhet som vi er stolte og glade for. Det kan bidra til at flere fagfolk og kunnskapsmiljø får øynene opp for Fontenehusenes modell for arbeidsrehabilitering, sier Stimo. 

Publisert: 16.05.2023 | Pål Arne Kvalnes