Kåret til en av årets beste fagbøker

Kvinnelige studenter har gymtime ute

«I 1843 gikk husmannsdatteren Sørine Eriksen Aaseide til fots fra Ullensaker og inn til hovedstaden for å søke om opptak på jordmorutdanningen.» Slik begynner Jan Messels bok.

 Nå er den kåret til en av fjorårets beste fagbøker. Forskerforum skriver følgende (forskerforum.no): 

«Dette er historien om alle institusjonene som til slutt ble til Oslomet. Det kan være vanskelig å konstruere en historie om en institusjon som har vært i evig endring og evig sammenslåing, men Messel klarer dette fint ved å fokusere på konfliktlinjene. 

Han skriver for eksempel om utfordringene da to veldig forskjellige lærerutdanninger, med henholdsvis kristelig og radikal tradisjon, skulle slås sammen, og han kommer inn på krangler om hva en ingeniør er. Boka er en fin betenkning på hva en profesjon er. Den er også svært visuelt god.»

Senter for profesjonsstudier gratulerer! 

Glad for at boken blir lest og verdsatt

– Det manglet en bok om den tidligere høyskolens historie, og vi ønsket at studentene her skulle kjenne til hvordan utdanningene hadde utviklet seg, sier forfatter og forsker Jan Messel. 

- Og jeg synes det er fint at boka blir lest og verdsatt, sier forskeren.

Det er stort at Jans bok ikke bare bidrar til å gi det nye universitetet OsloMet en historisk tyngde, men også står seg som et selvstendig verk med høy kvalitet og lesverdighet. – Beate Elvebakk, senterleder ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Interessert i utdanningspolitikk

De yrkesrettede utdanningene har gjennomgått store endringer siden jordmorutdanningen ble etablert for over 200 år siden. 

Da Sørine ønsket opptak på jordmorutdanningen, hadde den allerede eksistert i 25 år. Men først i 1818 ble en norsk jordmorutdanning ved Fødselsstiftelsen i Christiania etablert. Det er den eldste av utdanningene som har en ubrutt linje fram til dagens OsloMet, skriver Jan Messel. 

Som forsker er Messel interessert i hvordan profesjonsutdanningenes plass i det utdanningspolitiske landskapet hadde endret seg igjennom årene, noe han har utforsket i boken.

Les mer om boken og et av Norges mest enkjønnede universiteteter her (khrono.no).

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 21.12.2022 | Nina Alnes Haslie