Bildet er delt i to. Bilde en viser skulpturen Til minne om skogen utenfor rådhuset i Sandnes. Bildet to er den skålforemde skulpturen sett ovenfra.

Mikkels FoU-arbeid er Sandnes’ nye landemerke

Det var høytidsstemning da ordføreren i Sandnes kommune avduket skulpturen «Til minne om skogen». Verket består av en massiv patinert bronseskål som markerer inngangspartiet til rådhuset i Sandnes og samtidig fungerer som en samlingsplass og hvilested for publikum i byen. Bak det nye landemerket står kunstner og professor Mikkel Wettre ved Institutt for produktdesign.

Kunstprosjektet «Til minne om skogen» har blitt til over to år og har utgjort en stor del av forskningstiden min ved OsloMet i den perioden, forteller Wettre.  Det er resultatet av en åpen prekvalifisering og påfølgende lukket utsmykningskonkurranse som ble avholdt i 2017. 

Til minne om skogen 

Du har kalt skulpturen Til minne om skogen. Hvorfor? 

– Jeg ville gjøre ære på historien til landskapet i Rogaland, - som for flere tusen år siden var dekket av skog. I hovedsak dreide det seg om å lage et samlingssted og en form som kunne symbolisere og manifestere hvordan teknologi har muliggjort og akselerert kulturell utvikling som overgangen fra samler- og jegersamfunn til etablering av faste bosteder. Og hvordan kunstneriske uttrykk har vært med på å forsterke og drive frem en kognitiv utvikling hos mennesker.  

– Den ytre formen representerer en teknologisk utvikling, mens de perforerte mønstrene i skålen henviser til sansning, persepsjon og lagring av minner. Mønstrene i skulpturen antyder øyets optiske muligheter, men gir også assosiasjoner til menneskemylder, eller sollys som skinner gjennom løvverk.   

– Bronsen refererer til bronsealderen - og skålformen til skåler man bruker til å sanke bær og frukt. Den runde formen er dessuten praktisk på en åpen plass hvor mange mennesker ferdes. 

Den utvalgte  

Sandnes kommune ønsker et levende og inspirerende bymiljø og kunst er et av virkemidlene kommunen bruker. Til sammen deltok 82 kunstnere i utsmykningskonkurransen kommunen lyste ut og Wettre var en av to vinnere. Hva tror du var grunnen til at «Til minne om skogen» ble valgt ut? 

– Skulpturen har en tydelig utforming og idé som knytter seg til stedet og plassen. Den har en sterk materiell egenfarge som står godt til Sandnes rådhus som har keramisk glasur, rød glasur på leire, på bygningsfasaden.  

– I tillegg har skulpturen en funksjonalitet og kan fungere som møtested eller et sted å sitte. Kunstprosjektet har en tydelig visuell karakter, benytter plassen på en god måte, og forsterker verdier som bygget vil kommunisere. 

Tredelt prosess 

Fra Mikkel Wettre leverte konkurranseutkastet i november 2017 har prosessen tatt to år og i hovedsak vært tredelt, forteller han. 

– Første fase bestod av undersøkelse av referansemateriale som eksisterende gjenstander, relevant kunst og historisk materiale. Så gjorde jeg en teknisk undersøkelse - hva var mulig å få til, hvilke produksjonsmåter og materialer var aktuelle innenfor budsjett og kunstnerisk ide. Og deretter var det tid for formmessige undersøkelser, tradisjonelt skissearbeid med blyant og papir, fysisk formundersøkelse og utprøving.  

Skulpturen er produsert ved hjelp av teknologier som brukes i undervisningen ved produktdesign, deriblant VR-verktøy, 3d-modellering, 3d-printing og tradisjonelle støpeprosesser.  

Viktig med undervisere som deltar profesjonelt 

«Til minne om skogen» er Mikkels FoU-arbeid og han tar med seg erfaringer fra det praktiske arbeidet inn i undervisningen. Han mener det er viktig for studentene å ha lærere som er aktive og som deltar profesjonelt.  

– Det gir tillit og troverdighet, men også mulighet til å kunne formidle relevante yrkesmuligheter og fagområder der vår unike produktdesignkompetanse trengs.  

Et slikt FoU-prosjekt gir meg anledning til å prøve ut og teste produksjonsmåter, og å holde meg faglig oppdatert. Det gir mulighet til faglig fordyping og kontinuitet. Erfaring med faktiske prosesser gjør at jeg kan veilede studenter i forhold til reelle sammenhenger, sier Wettre.  

Endelig avdukning 

Wettre forteller at det å avduke skulpturer slett ikke er dagligdags og at selve åpningsseremonien var en fin opplevelse, med taler, blomster og en flott danseforestilling fra elever ved Vågen videregående skole. Danserne hadde latt seg inspirere av skulpturen, rådhuset og rådhusplassen og gjennom stedspesifikk koreografi viste de hvordan byrommet foran rådhuset kan være en møte- og samlingsplass for byens innbyggere.  

– Det var hyggelig med en liten markering og godt å få overlevert verket - og ansvaret - til kommunen, smiler Mikkel. 

 

Laster inn ...

 

Publisert: 03.09.2019 | Hilde Marian Kringeland