Mannleg tilsett i barnehage ber eit lite barn på armen utandørs i barnehagen.

No kan barnehageassistentar lære ved hjelp av mobilen

Ansatte i barnehagen kan enkelt og gratis få grunnleggjande barnehagefagleg kompetanse.

På oppdrag frå Utdanningsdirektoratet har TASK i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærarutdanning (DMMH) og OsloMet – storbyuniversitetet utvikla eit interaktivt e-læringskurs for assistentar i barnehagen kalla Verdens viktigaste oppdrag. 

Kurset er utvikla som ein del av strategien til regjeringa Kompetanse for fremtidens barnehage (regjeringen.no).

Gir assistentar ei grunnleggjande innføring

Fagpersonar frå DMMH og OsloMet har utvikla det faglege innhaldet, og høgskulelektor Marianne Pehrson frå DMMH har vore fagleg ansvarleg for kurset. 

– Formålet er at nytilsette, ufaglærte og andre som manglar barnehagefagleg kompetanse og erfaring skal få ei grunnleggjande innføring. Opplæringa kan også nyttast som eit verktøy for assistentar som har jobba ei tid i barnehage, seier Pehrson.

Kurset er tilgjengeleg via Utdanningsdirektoratet si nettside, og kan gjennomførast på mobil eller nettbrett. Kursdeltakaren skal gjennomføre ulike oppgåver og oppdrag knytt til kvar modul. 

Les meir og sjå ein kort film om kurset på Utdanningsdirektoratets nettside (udir.no).

Tilpassa ein hektisk barnehagekvardag

– Som utdanningsinstitusjon har vi eit ansvar for å bidra til gode kompetanseutviklingstilbod for alle tilsette i barnehagen. Eg er derfor glad for at OsloMet har bidrege til dette innovative, digitale tilbodet, seier dekan ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium ved OsloMet, Roger André Federici. 

– I ein hektisk barnehagekvardag kan det vere krevjande å finne tid til kompetanseutvikling. Dette kurset kan takast når og kvar det måtte passe for den enkelte.

Elleve modular med varierte oppgåver

Kurset består av elleve modular som inneheld fleire delar: litt teoretisk innføring, ulike oppgåver, der nokon er quizbaserte, og «Vekas oppdrag» som er praktiske oppgåver som må gjennomførast før kursdeltakaren kan gå vidare til neste modul.

Kvar modul inneheld i tillegg filmklipp frå barnehagen og små filmsnuttar med fagpersonar. Dei tre digitale assistentane Kari, Leo og Nesahat følgjer kursdeltakaren gjennom alle modulane. 

Illustrasjon frå e-læring for barnehageassistanter som viser ei barnehage med barn og ansatte om hausten

Illustrasjon frå e-læringa. Foto: TASK

Det er styrar i barnehagen som melder på deltakaren og som har ansvaret for at deltakaren har ein eigen mentor som skal vere ein refleksjonspartnar gjennom kursforløpet. 

Sjå kurset Verdens viktigaste oppdrag på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (udir.no).

Modulane i det viktigaste oppdraget i verda, barnehagefagleg grunnkompetanse:

Kontaktperson ved OsloMet

Laster inn ...
Publisert: 16.10.2023 | Siv Tonje S. Håkensen | Monica Larsen Donovan, DMMH