Arendal sett fra sjøen. Foto: colourbox.com

NOVA på Arendalsuka

NOVA presenterer ny forskning under Arendalsuka 2023! Vi gjennomfører seminarer og debatter om livsmestring, vold, skjermbruk, eldreboliger, trygghet og mye mer!

Alle arrangementene strømmes og du kan se dem her (vimeo.com).

Program

 • Hvor vanlig er vold og overgrep blant ungdom? Lansering av UngVold 2023

  Mandag 14/8 2023, 12:00–12:45, Kulturkammeret

  Hvem utsetter unge for vold i dag og hvor skjer det? I familien? Blant jevnaldrende? I kjæresteforhold? Eller på nett?

  Varierer nivået av vold etter kjønn, sosial klasse og etnisitet?

  UngVold-studien kartlegger erfaringer med vold og overgrep blant norske ungdommer. Vi presenterer de aller ferskeste funnene fra 2023-undersøkelsen. Hva burde politi, miljøarbeidere og barnevern vite om ungdom og vold i dag?

  Se hele programmet hos Arendalsuka og følg arrangementet på nett.

  Forskere

  Laster inn ...

  Øvrige medvirkende

  • Margrethe Østerhus, avdelingsleder Barnevernvakt og mottak, leder, Alarmtelefonen for barn og unge
  • Camilla Kalsnes, Barneverntjenesten, Kristiansand
  • Ane Lindholt, spesialrådgiver, Redd Barna
 • Hva har skjermen gjort med ungdommen?

  Mandag 14/8 2023, 13:00–13:45, Kulturkammeret

  Ungdom har aldri vært mer på skjerm, og ingen vet helt hva konsekvensene er. Blir ungdom dummere av skjermen? Smartere? Ulykkelige? Lykkelige? Lærer de noe? Burde foreldre ta grep? Burde lærere? Politikere? Hvilke farer utsettes unge for på nett?

  Tre forskere belyser ulike aspekter ved ungdoms liv på skjerm.

  Christer Hyggen er ansatt ved NOVA, OsloMet, og forsker på sosial eksklusjon og sosial inkludering. Hyggen arbeider for tiden med prosjekter om digital oppvekst.

  Lars Roar Frøyland er forsker ved NOVA, OsloMet, og arbeider blant annet med seksuelle overgrep og krenkelser på nett. Han har de seneste årene publisert flere vitenskapelige artikler og forskningsrapporter om temaet. Frøyland er sosiolog med en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo.

  Karolin Moberg er ansatt ved NOVA, OsloMet, og forsker på dataspill som sosial arena, og gutters balansegang mellom skolearbeid og dataspill. Moberg jobber på et prosjekt om inkluderende datakultur med Ungdom og Fritid.

  Ida Horpestad, gamingkonsulent, Ungdom og fritid, kommenterer.

  Se programmet på Arendalsukas nettside og følg arrangementet på nett.

  Forskere

  Laster inn ...
 • En mer praktisk og motiverende ungdomsskole?

  Mandag 14/8 2023, 14:00–14:45, Kulturkammeret

  Ungdata viser at flere stadig flere av elevene på ungdomsskolen skulker og opplever skolen som kjedelig. Samtidig opplever mange elever skolen som stressende.

  Det er tverrpolitisk enighet i at ungdomsskolen både skal endres og bli mer praktisk. Støre-regjeringen har varslet en stortingsmelding om hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling i 5.–10.-trinn. Høyre sier på sin side at de vil gjennomføre en helhetlig ungdomsskolereform hvor det skal stilles strengere krav til lærere og elever med mål om å øke læring, trivsel og motivasjon.

  Ambisjonene om en mer praktisk og variert skole er ikke ny, men føyer seg inn i en rekke tidligere satsinger, så vel som i fagfornyelsen. Tiltak som er prøvd ut, er blant annet flere valgfag og et eget arbeidslivsfag.

  Men hva betyr det egentlig at skolen skal være mer praktisk? Hva mener elevene? Hva sier lærerne? Er en mer praktisk skole mulig? Og vil det ha noe å si for elevenes motivasjon?

  Les mer på Arendalsukas nettside og følg arrangementet på nett.

  Medvirkende

  • Anders Bakken, forsker, NOVA, OsloMet
  • Jørn Ljunggren, forsker, NOVA, OsloMet
  • Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet
  • Petter Andreas Lona, leder, Elevorganisasjonen
  • Jan Tore Sanner, stortingspolitiker (H), Stortingets utdannings- og forskningskomité
  • Ole Jacob Madsen, psykolog, Universitetet i Oslo
  • Elise Wedde, Utdanningsforbundet
  • Elise Waagen, stortingspolitiker (Ap), Stortingets utdannings- og forskningskomité
 • Hva kan vi kreve av frivilligheten?

  Tirsdag 15/8 2023, 11:30–12:15, Kulturkammeret

  Myndighetenes krav til frivillige organisasjoner om å løse store samfunnsproblemer setter frivilligheten under press. Men hvilke samfunnsutfordringer kan vi forvente at frivilligheten skal løse?  Og hvilke krav bør følge med offentlige midler til frivilligheten? Er frivillighetens egenverdi nok i seg selv?

  Idretts- og ungdomsforsker Marlene Persson gir et innblikk i utfordringene lokal frivillighet møter i sitt inkluderingsarbeid, og sosialgerontolog Hanna Vangen spør hva vi kan forvente av frivillig innsats fra den eldre delen av befolkningen.

  Frivilligheten møter politikerne til debatt.

  Se hele programmet på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen på nett.

  Forskere

  Laster inn ...

  Øvrige medvirkende

  • Åse Kristin Ask Bakke, stortingsrepresentant (AP), Familie- og kulturkomiteen
  • Erik Unaas, styremedlem, Norges Idrettsforbund
  • Stian Slotterøy Johnsen, leder, Frivillighet Norge
  • Margrete Bjørge Katanasho, styreleder, LNU
 • Kan livsmestring redde ungdommen?

  Tirsdag 15/8 2023, 13:15–14:00, Kulturkammeret

  Vi hører ofte om ungdom som sliter med stress og press i hektiske dager. Noen mener at ungdommene må styrkes, andre mener skolen må endres. «Livsmestring» har nylig blitt innført som et tverrgående tema i Læreplanverket. Løser dette utfordringene ungdommene og skolen står overfor?

  Vi presenterer hva forskning og erfaring kan fortelle oss, og åpner for debatt.

  Se hele programmet på nettsiden til Arendalsuka og følg arrangementet på nett.

  Forskere

  Laster inn ...

  Øvrige medvirkende

  • Kristin Halvorsen, styreleder, Kronprinsparets fond
  • Petter Andreas Lona, leder, Elevorganisasjonen
  • Gunnar Aandstad, rektor, Askim VGS
 • Hvor trygt er det i verdens tryggeste land?

  Tirsdag 15/8 2023, 14:15–15:00, Kulturkammeret

  Hvor utsatte er vi egentlig for lovbrudd i Norge? Forsker Mette Løvgren kartlegger opplevde lovbrudd og uro for kriminalitet i Norge. Hun har tidligere funnet at opptil en tredjedel av deltakerne i undersøkelsene rapporterte at de har vært utsatte for et lovbrudd. Det er et langt høyere enn hva den offisielle politistatistikken viser.

  Er kriminaliteten i Norge mer omfattende enn vi har trodd? Er det grupper i samfunnet som er mer utsatte for lovbrudd enn andre? Grupper som er mer urolige for tryggheten sin? Norge er regnet som et av verdens tryggeste land. Men hvor trygt er egentlig Norge? Vi tar en titt på tallene.

  Les mer på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen fra arrangementet på nett.

  Medvirkende

  • Mette Løvgren, forsker, NOVA, OsloMet
  • Arne Grønningsæter, forsker, Fafo
  • Ingvild Endestad, avdelingsleder, Sex og Samfunn
  • Stephen Adom, daglig leder, Skeiv Verden Oslo og Viken
 • Ensomhet i eldre år: Hvorfor er det så vanskelig (og viktig) å bekjempe?

  Onsdag 16/8 2023, 12:00–12:45, Kulturkammeret

  Mennesker er sosiale vesener og vår trivsel er dypt knyttet til våre forbindelser med andre. Langvarig og alvorlig ensomhet er forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseeffekter, samt tidligere død.

  I eldre år øker ensomhetsrisikoen på grunn av aldersrelaterte endringer i helse, deltakelse og sosialt nettverk. Pandemier, økt individualisering og digitalisering, press på offentlige tjenester, samt politiske målsettinger om å bo hjemme lengst mulig, kan gi ytterligere ensomhet blant eldre. Derfor er det stort fokus på å finne effektive tiltak på individ og samfunnsnivå for å forebygge og redusere ensomhet.

  Vi retter fokus på problemer og løsninger knyttet til ensomhet blant eldre. To forskere (NOVA og FHI) og to fra praksisfeltet (Røde Kors og Råd for aldersvennlig Norge) vil presentere erfaringer og fakta om ensomhet og sosial isolasjon.

  Spørsmålene som stilles er blant annet: Hvor mange er ensomme, og blir vi mer ensomme? Hvilke helseeffekter har isolasjon og ensomhet? Hvilke tiltak fungerer? Hvilke utfordringer og løsninger ser man i praksisfeltet?

  Les mer og følg arrangementets nettsending (arendalsuka.no).

  Forskere

  Laster inn ...
 • Hvorfor skal ungdom ha en stemme – også i arbeidslivet?

  Onsdag 16/8 2023, 13:00–13:45, Kulturkammeret

  Hva om alle ungdommer hadde krav på en  meningsfylt  deltidsjobb ved siden av skolen? Om arbeidsgivere fikk skattelette for å ansette ungdommer? Om det fantes en ombudsperson for unge arbeidstagere?

  Kunne det løst problemer som frafall i skolen, dopkriminalitet, psykisk helse-utfordringer  og  skapt mer mangfoldige kulturscener, institusjoner og forskermiljøer?

  Er politisk satsing på ungdomsjobber bare «ungvasking», eller kan ungdom faktisk endre samfunnet ved å få innpass i arbeidslivet på ekte? Vi har invitert unge som vet hva som kreves av en arbeidsgiver for at ungdomsjobben skal være meningsfull. 

  Forskere vil fortelle siste nytt fra forskningsfronten rundt ungdom og arbeid. Deretter får alle deltagerne 5 minutter til å pitche hver sin systemveltende idé for publikum og hverandre. Så braker diskusjonen løs.

  Les mer på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen på nett.

  Medvirkende

  • Monika Rosten, forsker, NOVA, OsloMet
  • Aina Landsverk Hagen, forsker, AFI, OsloMet
  • Henrik Drivenes, LOs sentrale ungdomsutvalg
   Hans Christian Holte, direktør, NAV
  • Torbjørn Vareide, stortingspolitiker (Ap), Arbeids- og sosialkomitéen
  • Selin Ekmekci, medforsker, NOVA, OsloMet
  • Tobias Dahle, leder, Operasjon Dagsverk
 • Er det trygt å bo hjemme livet ut?

  Onsdag 16/8 2023, 14:00–14:45, Kulturkammeret

  I 2030 vil det være flere eldre (65 år og eldre) enn barn og unge (0–19 år) i Norge. Selv om eldre blir stadig friskere og behovet for hjelp utsettes til senere i livet, vil antallet eldre øke presset på kommunenes tjenester.

  De demografiske utfordringene kan ikke alene løses med bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Regjeringen er derfor i gang med en reform som skal gjøre det trygt å bo lenger i eget hjem. Det forventes at eldre planlegger og tilrettelegger egen bosituasjon med tanke på alderdom og nedsatt funksjonsevne, mens kommunene skal tilrettelegge for et tilstrekkelig antall aldersvennlige boliger og tilby nødvendige tjenester eldre får behov for i eget hjem.

  Har eldre forutsetning og motivasjon til å planlegge og tilrettelegge egen bosituasjon? Er kommunene forberedt på det ansvaret som faller på dem? Bygger utbyggerne de boligene som eldre har behov for?

  Les mer på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen på nett.

  Forskere

  Laster inn ...

  Øvrige medvirkende

  • Ingunn A. Randa, konserndirektør boligutvikling, OBOS
  • Stein Torgersen, leder, Eldrerådet i Arendal
  • Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt, Helse og Velferd

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 05.07.2022 | Foto: colourbox.com