Portrett av Anna Hagen Tønder som smiler mot kamera.

Ny instituttleder ved yrkesfaglærerutdanningen

Anna Hagen Tønder begynner i stillingen som instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) 1. mars 2023.

Anna Hagen Tønder kommer fra stillingen som seniorforsker og forskningsleder for området «migrasjon, integrering og kompetanse» på Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hun har jobbet på Fafo siden 1999, og forskningen hennes har særlig dreid seg om fag- og yrkesopplæring og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. I 2017-2019 hadde hun to års permisjon for å ta møbelsnekkerutdanning. 

Tidligere har hun blant annet jobbet på Handelshøyskolen BI og på Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). 

– Jeg har en sterk faglig og personlig interesse for fag- og yrkesopplæringen og for yrkesfagenes plass i samfunnet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning er et spennende fagmiljø, ikke minst på grunn av sitt tette samarbeid med arbeidslivet, sier Tønder.

–  Det er utfordrende og inspirerende å få muligheten til å være med på å utvikle instituttet videre i samarbeid med ansatte og studenter. Jeg håper at jeg i dette arbeidet kan trekke på mitt nettverk og min erfaring som oppdragsforsker på fagopplæringsfeltet gjennom mange år.

Tønder har allerede hatt kontakt med flere av de ansatte på YLU gjennom sitt nåværende arbeid.

– I min jobb på Fafo har jeg blitt kjent med flere dyktige medarbeidere på YLU gjennom ulike samarbeidsprosjekter. Jeg gleder meg til å bli kjent med resten av staben og til å sette meg bedre inn i forsknings- og undervisningsaktiviteten ved instituttet, sier hun. 

Hege Anita Danielsen vil fortsette å fungere i stillingen fram til Tønder begynner.

Publisert: 29.11.2022 | Siv Tonje S. Håkensen