Rektorer underskriver ny samarbeidsavtale

– Med denne avtalen redder dere ikke bare akademiske karrierer, men også liv

Rektorene ved V.N. Karazin Kharkiv National University i Ukraina og OsloMet i Norge har undertegnet en samarbeidsavtale for å sikre videre drift i Kharkiv etter krigen.

Fredag 22. april 2022 undertegnet rektorene ved OsloMet og V.N. Karazin Kharkiv National University i Ukraina en samarbeidsavtale for å sikre videre drift i Kharkiv etter krigen. 

Avtalesigneringen var første punkt på et halvdagsseminar i regi av NIBR og OsloMet om situasjonen i Ukraina. 

– Vi er svært takknemlige for hjelp i en vanskelig tid. Vårt universitet er ledende i Øst-Europa, men med krigen er mange av universitetsbygningene våre nå helt jevnet med jorden, sa rektor Tetyana Kaganovska ved universitetet i Kharkiv under seansen.

Hun fortalte at svært mange professorer og studenter har måttet forlate sine hjem. Byen har vært hardt rammet av krigen. Allerede en måned inn i krigen hadde tre fjerdedeler av Kharkivs borgere opplevd flyangrep.

– Til tross for dette, har vi klart å opprettholde aktiviteten med online-undervisning, sa hun. 

Selv har rektoren også forlatt Kharkiv. Sammen med dekan for sosiologi, Olena Muradyan, deltok hun via videolenke fra en by om lag halvveis mellom Kharkiv og Kyiv.

– Det er viktig for oss å redde studenter og støtte professorer, og derfor vil jeg understreke at med dette programmet og denne avtalen redder dere på OsloMet ikke bare akademiske karrierer, men også liv. Jeg er svært takknemlig. Møtet i dag er en god start for det videre samarbeidet, sa Kaganovska, som undertegnet avtalen samtidig med OsloMets rektor Christen Krogh.

– Vi har vært, og er fortsatt, svært bekymret for dere og deres studenter. Vi ønsker å vise solidaritet og støtte til universitetet, og vi ønsker å bidra for å sikre at universitetets ordinære drift bygges opp igjen etter at krigen er over, sa han. 

Krogh understreket imidlertid at avtalen er viktig, uavhengig av krigssituasjonen. 

– Universitetet deres er et av de beste, og å ha denne avtalen er en stor fordel og et absolutt gode for OsloMet, sa han. 

Publisert: 22.04.22 | Tone Thorgrimsen