Portrett av Yonas Ayele. I bakgrunnen trær og utsikt over en by.

Nye instituttledere på Fakultet for teknologi, kunst og design

Yonas Ayele blir ny instituttleder ved Institutt for bygg og energiteknikk, Einar Stoltenberg får en periode til ved Institutt for produktdesign og Andre Brodtkorb overtar stillingen som instituttleder ved Institutt for informasjonsteknologi.

Stoltenberg og Brodtkorb starter sine åremålsperioder 1. august, Ayele 1. september.   

Astrid Oust Janbu ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi og Liv Dahlin ved Institutt for estetiske fag, har fremdeles tid igjen av sine åremål og fortsetter i ledergruppa ved fakultetet. 

Ser frem til å begynne på OsloMet 

Yonas Ayele kommer fra stillingene som forskningsgruppeleder og førsteamanuensis i bygg og miljø ved Institutt for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold, og seniorforsker ved Institutt for energiteknikk. 

I bagasjen har han en doktorgrad og ingeniørbakgrunn fra Universitetet i Tromsø og University of Maryland, College Park, USA, samt bred erfaring med forskningsgruppeledelse, personalledelse og økonomistyring.  

Ayele gleder seg til å ta fatt på jobben på TKD. 

– Jeg ser frem til å bli en del av engasjerte og dyktige medarbeidere og studenter ved OsloMet og Institutt for bygg- og energiteknikk (BE). Jeg er spesielt opptatt av å prioritere instituttets kjerneoppgaver som undervisning, FoU, formidling og innovasjon. 

 – Det blir også spennende å jobbe i et miljø med fokus på både teori og praksis, og hvor studentene får muligheten til å utvikle sine ferdigheter i reelle prosjekter.  
 
–  Jeg gleder meg til å bidra til en sterk og inkluderende kultur som støtter studentenes læring og vekst, samt å styrke samarbeidet med industrien, næringslivet og andre institusjoner for å sikre en mest mulig relevant og fremtidsrettet utdanning. Og å gi studentene våre verdifull erfaring og forberede dem på å møte de utfordringene og mulighetene som venter i fremtiden innen bygg- og energisektoren. 

Som leder på BE har Ayele målsetning om å styrke tverrfaglig samarbeid, fremme inkludering og mangfold, forbedre studiekvalitet og studenttilfredshet, utvikle sterke samarbeid med industrien, fremme bærekraft og miljø og øke instituttets profil og synlighet ytterligere. 

Fire nye år

Portrett av Einar Stoltenberg tatt i verkstedet på produktdesign. På vegggen bak henger ulike verktøy.

Einar Stoltenberg har allerede sittet fire år som instituttleder ved produktdesign og har i tillegg mange års fartstid som UF-ansatt på instituttet. Stoltenberg har studert ved Kunsthøgskolen i Oslo og har også drevet egen virksomhet med kunst og design i mange år. Nå er han klar for et nytt åremål. 

– Fire år er veldig kort, så jeg ser frem til å jobbe videre med det vi satte i gang i foregående periode. Jeg gleder meg til å jobbe videre med de fine folka både på instituttet og på OsloMet forøvrig. Det skal blant annet bli spennende å ta aktiv del i utviklingen av campusprosjektet og se hvilke løsninger vi kan få til. 

Hva vil du ha fokus på i denne lederperioden?  

– Å få på plass doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft var viktig. Nå må vi følge opp med kvalitet og rekruttering.  

– Vi har etablert to nye forskningsgrupper på PD og har dermed tre totalt. Disse gruppene skal få utvikle seg videre som satsningsområder for instituttet. Deres relasjon til utdanningen skal tydeliggjøres gjennom utvikling av masterprogrammet vårt. Dette vil lede til et enda mer relevant og attraktivt masterprogram.  

– Vi skal også jobbe videre med bachelorprogrammet vårt. En del av dette er å ytterligere styrke koblingen til næringslivet. Produktdesign og designtenkning er viktig i mange prosesser og yrker. Jeg tror vi vil styrke vår relevans også for andre fagområder på OsloMet i tiden fremover. Ikke minst er vi veldig godt på vei sammen med Fakultet for helsevitenskap. 

Overtar etter påtroppende dekan

Portrett av Andre Brodtkorb i rød skjorte.

Den nye instituttlederen på IT, André Brodtkorb, har en doktorgrad i vitenskapelige beregninger fra Universitetet i Oslo (2010) og har jobbet med forskning og undervisning siden da. Han har hatt hovedstilling som forsker ved SINTEF og senere Meteorologisk institutt, og bistilling ved blant annet OsloMet, Universitetet i Oslo, og Norges Informasjonsteknologiske Høyskole (nå Høyskolen Kristiania).  

I 2021 startet han fulltid ved OsloMet som leder av den akademiske gruppen «matematisk modellering». Også han gleder seg til å ta fatt på jobben. 

– Jeg ser frem til å jobbe sammen med alle de dyktige medarbeiderne på instituttet for å lykkes med våre samfunnsoppdrag knyttet til utdanning, forskning og forskningsformidling. Jeg kjenner allerede mange på instituttet, og ser frem til å bli kjent med og jobbe med enda flere flinke folk. 

– Jeg tror noe av det viktigste jeg kan gjøre i de neste fire årene er å tilrettelegge for at instituttets medarbeidere fortsetter å lykkes med undervisning, forskning, og forskningsformidling. Jeg synes det er svært givende å bidra til at andre kan nå sine mål og gleder meg til å bidra til dette fremover. 

Andre Brodtkorb tar over stillingen som instituttleder ved IT etter Laurence Habib, påtroppende dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design.  

Hun ønsker de nytilsatte instituttlederne velkommen i den nye ledergruppen på fakultetet, og gleder seg til samarbeidet.  

– Einar, André og Yonas har varierte faglige og ledelsesmessige bakgrunner, og det er et pluss for fakultetet.  

– Vi har en spennende høst foran oss med mange prosesser knyttet til for eksempel campusprogrammet og arbeidet rundt den nye tilsynsmeldingen.  

– Min erfaring er at instituttlederne er nøkkelaktører i videreutviklingen av det gode samarbeidet mellom de forskjellige fagmiljøene ved fakultetet, og i dialogen mellom vitenskapelige miljøer og administrasjonen, understreker Habib. 

Publisert: 21.06.2023 | Hilde M. Kringeland