Grafisk framstilling av flere tannhjul med forskjellige symboler i, som en lyspære, et forstørrelsesglass, en kalender, mennesker og en notatblokk

Styremedlem fra AFI i nytt forskernettverk for innovasjon

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) ble formelt stiftet på Lillehammer 27. november 2019. Nettverket har som ambisjon å bidra til å styrke forskningen på innovasjon i offentlig sektor i Norge.

Nettverket har også ambisjoner om å utvikle forskningens betydning og relevans for omstillingen av offentlig sektor for å nå FNs bærekraftsmål (SDG). Dette vil skje ved blant annet å synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet og utvikle samarbeidsarenaer mellom forskere samt mellom forskere og praksisfeltet.

Til sist har nettverket en ambisjon om å ta en aktiv rolle som premissgiver for politikkutforming for å styrke forskningsinnsats rettet mot innovasjon i offentlig sektor.

INNOFF er en viktig nyvinning i seg selv som forsøker å forene ambisjoner og krefter for å styrke kvaliteten og relevansen forskningen skal ha for å møte offentlig sektors innovasjonsbehov, sier nyvalgt styreleder Ann-Karin Tennås Holmen (Universitetet i Stavanger).

Sammen med det nye styret har hun nå  ledelsen av hvordan nettverket skal utvikle seg. På stiftelsesmøtet var 17 institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren samt instituttsektoren representert. Nettverket omfatter deltakelse fra ca. 150 forskere over hele landet.

Styret i INNOFF består av:

Kontakt

Ann-Karin Tennås Holmen, annkarin.holmen@uis.no / 90583880

Besøk nettverkets hjemmeside.

Publisert: 12.12.19 | Nina Alnes Haslie