Bilde fra bygging av Barcode i Oslo, fotograf Sonja Balci, OsloMet

Nytt forskningssenter for smart infrastruktur, konstruksjon og mobilitet

OsloMet og Chongqing Smart City og Sustainable Development Academy (SCSDA) vil etablere et nytt forskningssenter for smart infrastruktur, konstruksjon og mobilitet.

Både Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet – storbyuniversitetet og SCSDA i Kina skal være vertskap for senteret, der forskere og studenter kan utveksle ideer, gjennomføre forskning, og presentere og formidle resultater som kan gi samfunnsnyttige gevinster.

Avanserte forskningsprosjekter

– Det nye senteret gjør det mulig å delta i avanserte forskningsprosjekter i Norge i samarbeid med forskere både i Kina og Europa, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke ved Institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet – storbyuniversitetet.

Laboratorier i verdensklasse

– Vi får tilgang til laboratorier i verdensklasse, og kan dermed gjøre OsloMet mer attraktiv som arbeidsplass, studiested og forskningspartner for industrien. 

– Da kan vi utføre avansert forskning innen bygnings-, energi- og miljøteknologi i fasiliteter som ellers ikke finnes i vår region.

– Forskningssenteret kan også bli en motor for initiering og etablering av norske forskningsprosjekter i samarbeid med internasjonale forskningsressurser, framhever Hjelmbrekke.

Smart teknologi krever internasjonalt nettverk

Det dreier seg om utvikling av smart digital teknologi for bygging av infrastruktur og bygninger, og vil etter hvert også omfatte FoU innen smart mobilitet, som er et av fokusområdene til OsloMet.

– Alle universiteter må ha et internasjonalt nettverk som grunnlag for å drive nyskapende forskning av betydning for samfunnet, sier Hjelmbrekke.

Studentutveksling

Institutt for bygg- og energiteknikk har også inngått utvekslingsavtaler med kinesiske universiteter, slik at norske studenter kan ta en del av utdanningen i teknologiske miljø i Kina. Samtidig etableres det nye utvekslingsavtaler med europeiske og amerikanske universiteter. 

– Målet er at våre studenter skal kunne ta utvekslingssemester i de fleste verdensdeler, sier Hjelmbrekke.

Internasjonal samarbeidsplattform for FoU

Chongqing Smart City og Sustainable Development Academy (SCSDA) er et non-profitt forskningsakademi som allerede har innovasjonssentre i Tyskland og Belgia.

– Vårt mål er å skape en internasjonal samarbeidsplattform som fremmer forskning og utvikling, og legge til rette for transformasjon og integrering av vitenskapelige og teknologiske prestasjoner, sier Chunli Ying, dekan for internasjonalt samarbeid ved SCSDA.

–  Det siste halvåret har OsloMet og SCSDA fått et godt samarbeidsgrunnlag. Nå har partene nådd et strategisk partnerskap, og vil snart begynne å etablere en fysisk plattform for et forskningssenter for avansert teknologi så vel som industrielle applikasjoner.

OsloMet og SCSDA har undertegnet en såkalt «Memorandum of Understanding», noe som innebærer at de er enige om å samarbeide om det nye forskningssenteret.

Illustrasjonsbilde fra Barcode i Oslo øverst. Fotograf Sonja Balci, OsloMet.

Publisert: 16.04.2020 | Olav-Johan Øye