Bildet er delt i to. Del 1 viser Max Temmesfeld som demonstrerer operasjonshjelm med Eurodapter, fra siden. Del to viser operasjonshjelmen bakfra med Eurodapter montert.

Omskaper operasjonshjelmer til effektivt smittevernsutstyr

Mikael Omlid er til daglig ingeniør og veileder ved Institutt for produktdesign. De siste månedene har han også vært en del av et tverrfaglig team som har utviklet Eurodapter, en løsning som raskt kan oppgradere utstyr som allerede finnes på mange sykehus, til effektivt smittevernsutstyr.

Teamet med lege Max Temmesfeld på Ortopedisk klinikk ved A-hus i spissen, består av dedikerte leger, ingeniører og industridesignere som har jobbet døgnet rundt under koronakrisen.

Ved hjelp av en 3D-printer, solid kompetanse, stort pågangsmot og en god idé, har Eurodapter blitt til. Gruppa stakk nettopp av med innovasjonsprisen «Inven2s Idépris 2020», for produktet - i skarp konkurranse med 49 andre søkere i Helse Sør-Øst.

I begrunnelsen står det blant annet at «Vinneren er en virkelig god idé innen smittevern som vi har stor tro på og som raskt kan komme til nytte i koronapandemien».

Eksisterende utstyr - nytt formål

– Hva er egentlig Eurodapter?

Korona-pandemien har vist at det er en utfordring å skaffe nok smittevernsutstyr. Men Max Temmersfeld mente at det allerede finnes gode alternativer på sykehusene, om man bare gjør noen smarte tilpasninger.

– I ortopedisk kirurgi brukes det ofte en operasjonshjelm med visir og heldekkende hette, forklarer Mikael Omlid. Hjelmen har som primær funksjon å være en barriere mellom kirurgisk personell og pasient med tanke på hygiene og dermed redusere sannsynligheten for infeksjon og komplikasjoner.

– Det denne hjelmen mangler for å kunne fungere som smittevernsutstyr for helsefagarbeidere er filtrering av luften som kommer inn i hjelmen, for operasjonshjelmene gir ingen beskyttelse mot dråpe- eller luftsmitte. Temmesfelds idé var å ta et kommersielt tilgjengelig HEPA-filter og montere dette på hjelmen.

Sammen har Temmesfeld og medgründerne industridesigner Omlid og maskiningeniør Håvard Hoelsæter, 3D-printet en overgang i hardplast på laboratoriet på Ortopedisk klinikk på A-hus. 

Overgangen festes på hjelmen og til et industrigodkjent filter som renser luften som kommer inn. Det gjør at virus ikke kommer inn i hjelmen, men holdes utenfor.

Dermed oppfylles de strenge smittevernkravene som stilles til slikt utstyr.

3D-printing helt avgjørende

Omlid satt tidligere som veileder i en gruppe som jobber med additiv teknologi (3D-printing) innen ortopedien i Helse Sør-Øst, startet av leger på universitetssykehusene rundt Oslo. Det var gjennom dette nettverket Omlid ble en del av Eurodapter-prosjektet.  

– Helt i begynnelsen av Covid-19 pandemien tok Temmesfeld kontakt med meg og lurte på om jeg kunne hjelpe han med å realisere en idé, forteller Omlid.

– Min rolle som industridesigner har vært å utvikle den digitale modellen og deretter produsere fysiske prototyper samt designe testutstyr. Sammen med Temmesfeld har jeg også brukt mye tid på testing. Med bakgrunn i disse testene har det blitt mange runder med revisjon av det opprinnelige designet.

– Produktet har jo blitt til på kort tid. Hvordan har det vært å jobbe med dette?

– Min største kompetanse er innen additiv tilvirkning (3D-printing), noe jeg har jobbet med på Institutt for produktdesign i 10 år. Denne teknologien har vært helt avgjørende for at vi har kunnet produsere relativt komplekse prototyper på løpende bånd, understreker Omlid.

– Tempoet har jo selvsagt vært styrt av pandemisituasjonen. Det har blitt ekstremt lange dager de siste 7-8 ukene, i og med at produktet har blitt utviklet ved siden av min vanlige jobb på OsloMet og Temmesfelds jobb på A-hus.

– Jeg kan vel ikke akkurat si at det har vært en sunn periode, men drivkraften har jo vært å få dette ut til sykehusene så fort som mulig.

Omlid forteller at da de innså behovet for å kontrollere kvaliteten på produktet for å ivareta brukernes sikkerhet, ble det også lagt ned et enormt arbeid i å lage en god patentsøknad.

Dette ble gjort i samarbeid med firmaet Inven2, som ivaretar kommersialisering av forskningen gjort på universitetssykehusene i Helse Sør-Øst. Konseptet er nå patentsøkt i EU.

– Vi har hatt veldig gode samarbeidspartnere her i Norge og i utlandet som har hjulpet oss komme hit vi er nå.

Modell av Eurodapter og portrett av industridesigner Mikael Omlid

Eurodapter og industridesigner Mikael Omlid Foto: Mikael Omlid

Unikt produkt

– Hva skiller dette produktet fra tilsvarende produkter?

– Vår påstand er at det ikke finnes tilsvarende produkt på markedet, sier Omlid.

– Vår intensjon er å fjerne noe av behovet for N95-masker og visir som det har vært snakket så mye om i denne pandemien. Eurodapter gjør det mulig å bruke utstyr som ellers har et relativt snevert nedslagsfelt, ortopedisk kirurgi, i alle mulige sammenhenger der det er behov for velfungerende og ikke minst behagelig smittevernsutstyr.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra intensivsykepleiere som jobber veldig lange skift med masker og visir. Disse lager gnagsår og er direkte ubehagelig over tid, mens de kirurgiske maskene med filtersystemet vårt er mye mer behagelig å ha på og gir en langt høyere grad av sikkerhet og trygghet for brukeren.

– Og pasienten kan forholde seg til en helsefagarbeider som ikke er gjemt bak en maske, det skaper trygghet.

Enkelt å produsere

Teamet bak Eurodapter håper at det nyutviklede smittevernsutstyret snart blir tilgjengelige for helsepersonell på A-hus og andre sykehus. Forsvarets forskningsinstitutt skal gjøre endelig testing innen kort tid. De vil kunne gi midlertidig sertifisering for bruk i Norge.

– Ved bruk av industriell additiv tilvirkning er produktet veldig enkelt å produsere. Delene krever veldig lite etterarbeid når de kommer tilbake fra produksjon og før de kan sendes ut til brukerne. Selve filteret blir spesialprodusert, testet og sertifisert av vår samarbeidspartner i Sverige.

– Når vil Eurodapter settes i produksjon? 

– Så fort som mulig! Ettersom vi baserer oss på additiv tilvirkning er vi ikke avhengig av å lage dyre verktøy for masseproduksjon. Men, vi er helt avhengig av samarbeidspartnere og investorer for å skalere opp produksjonen og det er dette vi nå jobber med å skaffe.

Stolt av å bidra til beredskapen i fremtiden

– Hvordan føles det å kunne bidra med dette under Korona-krisen?

– Jeg skal være ærlig å si at når man sitter midt i det er det fort gjort å glemme hvorfor man gjør dette. Man blir så oppslukt av oppgaven, målet og alle detaljene som trenger konstant fokus.

– Innledningsvis var det selvsagt et stort ønske om å bidra til å hjelpe våre frontlinje-arbeidere i helsevesenet som gjør en fantastisk jobb. Den følelsen begynner jeg nå å kjenne på igjen, nå som tempoet har roet seg litt.

– Jeg er stolt over å ha kunne bidratt til noe som forhåpentligvis vil hjelpe i denne pandemien - og ikke minst bidra til beredskapen i fremtiden.

De smittesikre kirurgiske hjelmene vil nemlig ikke bare være aktuelle i en pandemisituasjon som vi står oppe i nå.

– Hjelmene vil også være nyttig for helsepersonell som jobber med andre svært smittsomme sykdommer som ebola og tuberkulose, eller andre infeksjonssykdommer forårsaket av virus, avslutter Omlid.

Publisert: 14.05.2020 | Hilde Kringeland