Oversiktsbilde over Arendal havn med båter, bygninger og mennesker.

OsloMet deler kunnskap under Arendalsuka

OsloMet er godt representert under Arendalsuka i august, med forskere og fagpersoner som deltar i paneldebatter innenfor flere temaer. Se oversikt over arrangementene her.

Fra 14. til 18. august arrangeres den årlige politiske festivalen Arendalsuka, der politikere og fagfolk, interesseorganisasjoner, veldedige organisasjoner og statlige etater deltar med stands, seminarer og debatter.

OsloMet er som vanlig til stede med egne arrangementer, og med flere forskere og fagpersoner som deltakere i andres arrangementer.

– For universitetet OsloMet er det viktig å være til stede på Arendalsuka for å vise fram at forskning er et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert samfunnsutvikling, sier rektor Christen Krogh.

– Det er bra at fagmiljøer og forskere fra OsloMet er med og deler sin kunnskap. Jeg ser også frem til å delta selv i debatter om forskning, utdanning og viktige samfunnsspørsmål både i og utenom programmet, sier rektor.

Kunnskapsdeling

OsloMet bidrar med kunnskap innenfor et bredt spekter av tema og fagfelt under Arendalsuka, som er viktige for samfunnsutviklingen i dag.

Blant temaene er ungdomsforskning, eldre og ensomhet, mat og bærekraft, klimaomstilling, Ukraina-forskning, integrering, arbeidsliv, boligpolitikk, trygge samfunn og frivillighet.

Her treffer du OsloMet under Arendalsuka

Rektor Christen Krogh

Klarer vi å utjevne forskjellene? Forutsetninger for å utvikle kunnskapsbaserte beslutninger (arendalsuka.no)  

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Fakultet for helsevitenskap

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Fakultet for samfunnsvitenskap

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Fakultet for teknologi, kunst og design

Har kommunene kontroll på sin digitale infrastruktur? (arendalsuka.no)

Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka 

Publisert: 08.08.2023 | OsloMet