OsloMet Oceanlab åpner dørene

Bildet av bygget Filipstadkaia, som skal huse Oceanlab. Det er solskinn, og himmelen er blå i bakgrunnen. Det er OsloMet-logo på veggen.

Laboratoriet er et tiltak regi av Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) og OsloMet Makerspace, begge ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

Dette blir OsloMets møtepunkt for forskning og innovasjon innenfor havteknologi og bærekraft. 

Målet med laboratoriet er å bidra til utvikling av ny teknologi, og prosjekter som får positiv innvirkning på havet og en mer bærekraftig utvikling.

Det skal også bidra til synliggjøring av forskning.

Vil involvere publikum

Seniorrådgiver ved TKD, Anders Braarud Hanssen, har vært involvert i prosjektet fra starten av. Han har også jobbet for at fakultetet skal gjøre forskningen og prosjektene de jobber med mer synlige og tilgjengelige for publikum:

Vi ønsker å åpne opp den ofte lukkede konteksten som forskning på et universitet foregår i. Det er langt vekk fra folk, og vi vil involvere publikum i det som skjer. – Anders Braarud Hanssen

OsloMet flyttet inn i bygningen på Filipstadskaia etter påske i 2021, og laboratoriet kommer i drift høsten 2021. 

Tre funksjoner på tre etasjer

Bygget skal bestå av tre hoveddeler, fordelt på de tre etasjene. 

Makerspace

I første etasje kommer en videreutvikling av OsloMet sitt Makerspace, med hovedfokus på havrelatert forskning og teknologiutvikling. Makerspace er et relativt nytt begrep, men kan defineres som et sted for utforsking av ideer, samarbeid, tilbakemelding, kunnskap og erfaringsdeling. 

På et Makerspace kan deltakere fra alle aldere, utdanninger og bakgrunner, og med ulike ideer og perspektiver, møtes for å skape noe sammen, eller hjelpe hverandre på vei i prosessen. På OsloMet Makerspace i Pilestredet 35 inkluderer dette blant annet verktøy som for eksempel 3D-printere, laserkuttere og elektronikk.

Laboratoriet

Andre etasje i bygget blir det et laboratorium med kontorplass til OsloMet sine forskere innen fagfeltet. Her kan også de som tar master- og doktorgradsutdanning få mulighet til å arbeide med prosjektene sine i fremtiden. 

Innovasjon og start-up

Til slutt skal øverste etasje i bygget gi plass til innovasjon og start-up, hvor de med ideer tilknyttet hav, teknologi og bærekraft kan videreutvikle og realisere konseptene sine. 

Åpent for alle som vil engasjere seg

Overingeniør Andreas Graf er involvert i prosjektet Oceanlab, og jobber i tillegg på OsloMet Makerspace. Han skal bidra til utviklingen av et nytt makerspace på Oceanlab, åpent for alle som ønsker å engasjere seg i havet, noe som angår alle:

Mange bryr seg om havet og global oppvarming og ønsker å hjelpe, men vet ikke hvordan de kan bidra. Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å involvere folk direkte. – Andreas Graf

Forskning på Oceanlab

Urbane hav (Urban Ocean) er et strategisk forskningsområde ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) med teknologiutvikling, testing og tverrfaglige samarbeidsprosjekter i urbane havområder, for eksempel Oslofjorden. 

Det handler blant annet om å se hav- og vannressurser i sammenheng med det urbane bylivet og utviklingen. Forskningsprosjektene fokuserer i stor grad på bærekraft i kombinasjon med byutvikling og klimatilpasning, i tråd med FNs bærekraftsmål.

OASYS-prosjektet (2018 til 2022) er et prosjekt som handler om å utvikle hjelpemidler som gjør det lettere å se hva som skjer i havet. 

Prosjektet jobber med løsninger for å innhente miljødata fra havområder, blant annet med autonome undervannsroboter.

Robotene, også kalt miniatyr undervannsglidere, undersøker og kartlegger havet ved å samle inn miljødata på en billigere og mer effektiv måte. 

Ved hjelp fra droner og selvgående overflatefartøyer, kan dette gjøres uten mennesker, og blir dermed en mer miljøvennlig, tryggere og effektiv løsning. 

Kontakt

Laster inn ...
Undervannsglideren ved bassengkanten.
Dette kan bli en nyttig miljøovervåker

OsloMet-forskere utvikler en undervannsrobot som kan samle inn miljødata og langt billigere og mindre farlig.

Blått hav
Billigere og tryggere miljøovervåkning

Undervannsroboter kan overvåke havmiljøet billigere og med mindre risiko ved hjelp av droner og ubemannede fartøy.

Publisert: 01.09.2021 | Helene Mosaker