Pitchet fremtidens helseløsninger

Scenen på healthhack arrangementet med mennesker i salen og presentasjon på skjerm.

Intelligent helse

Intelligent helse i regi av OsloMet er en strategisk satsning innen helse og teknologi, et samarbeid mellom Fakultet for Helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Intelligent helse er en arena for samarbeid med privat- og offentlig sektor som har som mål å stimulere til ny banebrytende forskning og dermed ny kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Hva er HealthHACK?

HealthHACK er et konsept utarbeidet av intelligent helse. HealthHACK er et hackathon, hvor masterstudenter samles for å løse fremtidens helseutfordringer.

I år ble HealthHACK arrangert i tett samarbeid med Sunnaas sykehus, Norway Health Tech, intelligent helse og Master i entreprenørskap fra OsloMet.

Under HealthHACK jobbet studentene sammen på tvers av fagfelt, for å finne løsninger på reelle problemstillinger som Sunnaas Sykehus hadde valgt ut.

Masterstudenter fra Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) var invitert som deltagere på årets HealtHACK.

Det var svært lærerikt, intensivt og gøy. Jeg tror alle parter som har vært involvert ser tilbake på dette som vellykket. – Student Magnus Svendsen

Målet var å skape nye produkter, verktøy og løsninger på pasient- og driftsnære utfordringer som Sunnaas Sykehus har.

Student i entreprenørskap står på scenen å pitcher løsningen i 3D-printing for ortoser.

Foto: Edvard Berglova / OsloMet

– Det var svært lærerikt, intensivt og gøy

43 deltagere ble delt inn i åtte tverrfaglige grupper, hvor hver gruppe fikk tildelt hver sin problemstilling.

To intense dager med mye arbeid, og det hele endte i en 8 minutters pitch, og to minutter med spørsmål fra juryen.

Problemstillingene var knyttet til:

Dagene var lange og innholdsrike, samtidig som vi måtte holde tunga rett i munnen hele veien for å bli ferdig i tide. Jeg håper dette blir en tradisjon fremover og at andre sektorer kan se verdien av slike samarbeid. – Fortsetter Magnus Svendsen

Gratulerer til vinnerne av årets HealthHACK! 

Årets vinnere scoret høyt på juryens kriterier. De presenterte en imponerende løsning på en kompleks problemstilling:

"Kan 3D skanner og printer redusere tillagningstiden, bidra til et kvalitetssikkert tilbud og bidra til at ortosene i større grad kan persontilpasses, for eksempel med farger, mønster og ord printet på ortosen?"

 • Juryens kriterier

  Innovasjon

  • Er dette en løsning som brukeren ønsker?
  • Er løsningen gjennomførbar?
  • Er løsningen lønnsom?
  • Er dette en løsning som har et kommersielt potensiale i flere markeder?

  Presentasjon

  • Forståelig - Blir utfordring og løsning kommunisert tydelig?
  • Svar – klarer gruppen å svare for seg på spørsmål etter presentasjonen?

  X- faktor

  Har gruppen det lille ekstra

Bli med å samarbeide om HealthHACK 2023

Intelligent helse kommer til å arrangere HealthHACK i årene fremover. Dersom du ønsker å være med å løse utfordringene, har en problemstilling du ønsker at studentene skal løse eller om du vil være med å arrangere HealthHACK – så gjerne ta kontakt.

Kontakt oss

Laster inn ...
Publisert: 26.10.2022 | OsloMet