Vi ser bakhodet til en mannlig student som sitter foran en dataskjerm med detaljbilde av et giga map. I bakgrunnen ser vi en del av et giga map som er hengt opp på veggen.

Ny videreutdanning i praksisorientert systemisk design

Lær å designe konsepter for og i komplekse sammenhenger! Emnet kombinerer metoder for å kunne forstå og endre systemer som grunnlag for design av tjenester og produkter.

Ved å studere spill- og systemteori kan studentene tilegne seg nye metoder for å engasjere til handling og endring av vaner.

Brikker i et større spill

En økende interesse for designtenkning, systemorientert design og tjenestedesign i samfunnet er bakgrunnen for at vi nå tilbyr denne videreutdanningen, forteller studieleder Torgrim Eggen ved Institutt for produktdesign.

– Da vi reviderte masterprogrammet vårt for to år siden var det naturlig å ta et enda tydeligere grep om rollen design kan spille for å endre verden både lokalt og globalt til et mer inkluderende og bærekraftig sted.

– Vi ønsket derfor å fokusere på at vi som designere alltid er brikker i et større «spill» der konsekvensene av våre valg kan være mange og ikke alltid opplagte. Slik oppstod tittelen «Product Design - Design in Complexity» som skal vise til nettopp det: alt vi designer, stort eller smått, komplekst eller enkelt, vil alltid være deler av større sammenhenger med implikasjoner på andre mennesker og miljøet rundt oss, forteller Eggen.

Samarbeid med fransk designskole

Den nye videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet og L’École de design Nantes Atlantique i Frankrike.

– Vi ved Institutt for produktdesign er jo ikke alene i verden med disse tankene. Det var derfor naturlig å løfte et mangeårig samarbeid og en felles interesse for design i kompleksitet og systemorientert design med designskolen EDNA – L’École de Design Nantes Atlantique til et nytt nivå og etablere et felles emne der studenter og undervisere fra begge steder møtes i felles interesse og nysgjerrighet.

– Vi ser en økende interesse for designtenkning, systemorientert design og tjenestedesign i samfunnet rundt oss, både i arbeidslivet og akademia. Emnet er et tilbud til de som ønsker å videreutdanne eller spesialisere seg innen dette feltet, eller for de som arbeider med komplekse problemstillinger og situasjoner, og som kjenner at de skulle hatt bedre verktøy for å håndtere mye informasjon og stor kompleksitet.

– Videreutdanningen er altså ikke bare tiltenkt designere da det er mange yrkesgrupper som arbeider med utvikling og endring på en eller annen måte, sier Eggen.

Bransjen positiv

Lillian Olsen er daglig leder i designbyrået Halogen, som har spesialisert seg på å løse problemer i komplekse omgivelser. Hun er positiv til det nye studietilbudet.

– Systemorientert design er en designmetode som er utviklet med utgangspunkt fra både klassisk systemtenkning og designpraksis. Det finnes et bredt internasjonalt fagmiljø innenfor systemdesign, men også et sterkt norsk fagmiljø, forteller Olsen.

– Det norske designmiljøet har gjennom de siste årene skaffet seg spesielt mye erfaring og et bredt praksisgrunnlag innenfor systemorientert design. Dette har vært mulig på grunn av en kombinasjon av viktige kvaliteter som Oslo og Norge har hatt - høy kvalitet på utdanning, spesialisering innenfor systemorientert design, tilgang på et modent designmarked og sterke designmiljøer som satset på fag over lang tid, sier hun.

– Når det kommer til offentlig sektor finnes det et eget virkemiddel i regi av det offentlige som etterspør og finansierer prosjekter som løfter frem bruk av blant annet systemorientert design, nemlig Stimulab-ordningen. Med et økende fokus på etableringen av sammenhengende tjenester og lanseringen av livshendelser i offentlig sektor vil vi bare se et stadig økende behov for denne systemiske kompetansen.

– Dette er eksempler fra det offentlige, men privat næringsliv står også foran store skift i hvordan de skaper og leverer verdi for kundene sine. 

Nødvendig med systemiske endringer i samfunnet

– Klimakrise og pandemi skaper stort systempress på kloden, menneskene og bedriftene. For å få til nødvendig systemiske endringer i samfunnet rundt oss må vi jobbe i økosystemer som består av mange ulike aktører som skal løse store problemer på nye måter. Designerens rolle i slike økosystemer kan være å fasilitere dialog, skape felles forståelse samt å utforske og utvikle de nye løsningene.

Olsen har et engasjement for systemorientert design og håper det nye studietilbudet kan skaffe det norske markedet enda flere designere som brenner for å jobbe med helhetlige og systemiske utfordringer.

– Som leder i Halogen kan jeg helt sikkert si at vi alltid er interessert i å ansette dyktige og engasjerte designere som har denne typen faglig bakgrunn.

Publisert: 28.12.2020 | Hilde Kringeland