Elisabeth Bjørnestad, Finn Aarsæther og Ida Sophie Ertresvaag Jøssund

Rekordstor oppslutning om kongress for pedagogisk forskning

For første gang er OsloMet vertskap for den nordiske NERA-kongressen. Brennaktuell tematikk har tiltrukket seg over 900 forskere.

15.-17. mars er OsloMet for første gang vertskap for den årlige, nordiske NERA-kongressen. 

«Digitalisering og teknologi i utdanning - muligheter og utfordringer» er tittelen på årets NERA-kongress. 

– Da vi valgte tema for NERA-kongressen, i desember 2021, var vi farget av erfaringene fra pandemien. Her ble digitalisering av utdanning, både i skolen og på universiteter og høgskoler, virkelig aktuelt. Samtidig var valget også tatt på bakgrunn av at digitalisering i utdanning lenge hadde stått på agendaen, sier Finn Aarsæther, leder for programkomiteen og prodekan for utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). 

NERA er en nordisk forening for pedagogisk forskning. Den drives på dugnad på tvers av utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene, samt Estland.  

Digitalisering og teknologi – mer aktuelt enn noensinne 

Aarsæther forteller at nå i 2023 er det enda flere dimensjoner som er lagt til siden de først lanserte temaet. 

– Krigen i Ukraina har ført til at mange barn og unge har måttet flykte til andre land og er innrullert i barnehager og skoler der. Samtidig deltar mange av disse i den virtuelle Ukrainaskolen, noe som også gir en ny, transnasjonal dimensjon til utdanningen. Vi har også fått mer diskusjon både om skjermtid og om bruk av kunstig intelligens som et verktøy den siste tida, særlig belyst gjennom ChatGPT. Så det mangler ikke akkurat på argumenter for å framheve digitalisering og teknologi i utdanning, sier han. 

Oppslutning over all forventning 

Det ser ut til at tematikken har slått an i det akademiske miljøet. Godt over 900 deltakere er ventet, og rundt 550 innlegg skal holdes.  

– Dette er langt over det vi hadde forventet, sier professor Elisabeth Bjørnestad, som har deltatt i arbeidsgruppa. 

Hun forteller at gjennomsnittlig antall deltakere når kongressen har vært arrangert i Norge har vært omtrent 600.  

– I år får vi virkelig vist fram OsloMet, og deltakerne får unike muligheter til å knytte nye kontakter, sier hun.  

På grunn av det høye antallet deltakere, har de måttet ta i bruk både Chateu Neuf og storsalen i Staffeldts gate. I tillegg blir det selvsagt et yrende liv i Pilestredet. 

Store navn 

Bjørnestad tror også de tre store navnene som skal holde keynote-innlegg kan ha tiltrukket seg mange deltakere.  

– Her var vi superheldige. Alle de tre talerne vi aller helst ønsket oss sa ja med én gang. De representerer hele bredden i tematikken – fra barnehage til høyere utdanning, sier Bjørnestad. 

Keynote-innleggene holdes av: 

Viktig møteplass 

Bjørnestad forteller at mange i arbeidsgruppa, inkludert henne selv, har «vokst opp» med NERA som akademikere. De har tatt med seg erfaringene fra mange NERA-treff gjennom årene i planleggingen av årets arrangement. Nå ser hun fram til å møte mange gode kolleger fra de nordiske landene. 

– Dette er jo også en møteplass der vi får muligheten til å mingle, diskutere, og skape nye prosjekter og samarbeid.  

Aarsæther stemmer i. 

– NERA er et sentralt møtested for pedagogisk forskning i bred forstand, fra barnehage til høyere utdanning og livslang læring. Det er viktig å ha slike brede møtearenaer der vi som for eksempel driver lærerutdanning kan se virksomheten vår i et større, samfunnsmessig perspektiv, sier han.  

– I tillegg er NERA tilstrekkelig åpen for tematikker fra praksisfeltet, og det passer godt for oss som driver profesjonsutdanninger og som har som mål å få sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og praksis. 

Tverrfaglig arbeidsgruppe  

Ansatte fra barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningen, NAFO og administrasjonen ved LUI har alle vært involvert i arbeidet med kongressen. 

– Alle i arbeidsgruppa har bidratt med det de er gode på. Det har fungert kjempebra. Det har vært en utrolig god og effektiv arbeidsgruppe, sier Bjørnestad.  

Hun understreker spesielt at innsatsen til administrativ koordinator Ida Sophie Ertresvaag Jøssund har vært helt uvurderlig.    

Arbeidsgruppa har bestått av:  

Les mer

Avbildet: Elisabeth Bjørnestad, Finn Aarsæther og Ida Sophie Ertresvaag Jøssund. 

Publisert: 14.03.2023 | Siv Tonje S. Håkensen