Sahaya ser inn i kamera og smiler.

Vil rekruttere unge flerkulturelle til å ta høyere utdanning

– Jeg vokste opp med en kameratgjeng som hadde dårlige karakterer og ingen motivasjon til å ta noe utdanning.

Sahaya Kaithampillai er masterstudent og prosjektleder for "Hvor er mine brødre". Målet er å få flere med flerkulturell bakgrunn til å se mulighetene innen høyere utdanning.

– Jeg droppet selv ut av videregående skole, flere ganger, så jeg forstår hva mange unge går gjennom. For hver gang man faller, blir det tyngre å reise seg. Jeg fullførte videregående til slutt fordi en lærer så meg, forteller Kaithampillai.

Så på seg selv som "lite god"

Han har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Senere tok han arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning og fikk A på bacheloroppgaven.

– Nå tar jeg masterutdanning ved siden av full jobb som barnehagelærer og prosjektet jeg leder. Veien til høyere utdanning begynte med å bli sett av en lærer. Og mitt ønske om å gjøre moren min stolt, som jeg opplevde at jeg tidligere hadde sviktet så mange ganger, sier han.

– Jeg vokste opp med en kameratgjeng som hadde dårlige karakterer og ingen motivasjon til å ta noe utdanning, forteller han.

– På karakterkortet på ungdomsskolen stod det "lite godt", "lite godt", "lite godt". Da ser man på seg selv til slutt som "lite god" - og begynner å oppføre seg "lite godt".

"You can’t bee what you can’t see"

Kaithampillai og vennene forbant aldri "Høyskolen på Bislett" med høyere utdanning da han var yngre.

– Eneste grunnen til at vi dro til Bislett, var hvis vi skulle spise på Bislett Kebab. Ellers hadde vi ikke noe på Bislett å gjøre. Vi kjørte dit, spiste og dro igjen. Vi tenkte ikke på at Høyskolen i Oslo, som det het da vi var unge, lå vis-à-vis Bislett Kebab, sier han.

– Men ved at OsloMet nå også er på Holmlia, så er høyere utdanning kommet nærmere ungdommene som bor i bydel Søndre Nordstrand. Nå er det kanskje noe de i større grad kan se for seg. Som vi pleier å si i presentasjonene våre: "you can’t be what you can´t see" (Marian W. Edelemann).

Prosjektet har dessuten blitt omtalt som et godt eksempel på rekrutteringsarbeid, i Kunnskapsdepartementets Strategi for rekruttering til lærerutdanning og læreryrket 2024 - 2030 (regjeringen.no).

Følg brødrenes Instagramprofil for å holde deg oppdatert på hva de jobber med (instagram.com).

Prosjektets finansiering er forlenget i nye to år fra 2024 med midler fra områdesatsingen i bydel Søndre Nordstrand.

Publisert: 22.02.2024 | Pål A. Kvalnes | Kamilla Brandal