Mann sittende i bønnestilling på bønneteppet

Salafi-bevegelsen er svekket - men fortsatt aktiv i Norge

Forskere er aktuell med ny bok om salafismens historie og uttrykksformer i en norsk kontekst.

– Organisasjonen Islam Net har vært det viktigste uttrykket for salafisme i Norge i en tiårsperiode, og synlighet i sosiale medier og på arrangementer vitner om at organisasjonen fortsatt er svært aktiv, sier stipendiat Marius Linge ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning på OsloMet og gjesteforsker ved EHESS i Paris.

Sammen med sosialantropolog Sindre Bangstad ved Institutt for kirke, religion- og livssynsforskning, har han skrevet boka Salafisme i Norge - Historien om Islam Net og Profetens Ummah. I en polarisert offentlig diskusjon om islam og muslimer har de ønsket å skrive en nyansert og veldokumentert versjon av salafismens historie i Norge.

I disse dager forsøker Islam Net å etablere et forkynnelsessenter. For å samle inn penger til prosjektet opptrer internasjonale predikanter i organisasjonens videoproduksjoner. 

– Prosjektet og samarbeidet med internasjonale aktører viser at salafisme i Norge institusjonaliseres og er kommet for å bli.

Samtidig presiserer Linge at  Islam Net representerer en relativt moderat og konteksforankret versjon av salafismen og at organisasjonen tar klar avstand fra krigerske former for islam. 

Unge muslimer vender politisk islam ryggen

Islam Net ble etablert av en gruppe ingeniørstudenter ved den daværende Høgskolen i Oslo (HiO) i 2008, og arrangerte flere islamske vekkelsesmøter etter modell fra den indiske tv-predikanten Zakir Naik. 

– I 2013 avslo Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) IslamNets søknad om registrering som studentforening, blant annet med bakgrunn i det lærestedet tolket som organisasjonens kjønnsdiskriminerende praksiser. 

– Islam Net er en av de mest aktive islamske organisasjonene i landet. Mellom 2011-2015 var organisasjonen spesielt synlig i norske medier og organisasjonens årlige «fredskonferanse» ble besøkt av om lag tusen muslimer, forklarer Linge.

I dag er Islam Net mindre synlig i mediebildet og oppmøtet på fredskonferansene er halvert. Den dalende populariteten har ulike årsaker. 

– Jeg tror en viktig årsak er at en del unge muslimer vender «strenge» former for islam ryggen etter den såkalte Islamske Statens spektakulære vekst og fall, sier Linge.

Vekkelsesbevegelser henvender seg til sårbare grupper

Linge holder på med en doktorgrad om gatekriminelle nordmenn som blir praktiserende muslimer. 

– Mange av dem velger karismatiske former for islam, blant annet salafisme. Denne type vekkelsesbevegelser henvender seg også til sårbare grupper. De som ønsker å bryte med en kriminell livsstil kan ha behov for å knytte seg til slike bevegelser. 

– For gatekriminelle spiller ofte islam en positiv og kriminalitetsforebyggende rolle. Noen av dem blir imidlertid tiltrukket av krigerske former for islam. Salafi-jihadismen, som er en militant utgave av salafisme er en slik form for islam, bemerker Linge.  

Mest forkynning i Norge

Salafi-bevegelsen har sitt utspring i Saudi-Arabia og sikter på å gjenskape et islamsk idealsamfunn. I muslimske land har totalitære regimer og krig skapt grobunn for ulike varianter av salafisme, og i sin mest ekstreme form, terrorgrupper som al-Qaida og ISIL. Salafisme fikk stor betydning blant unge norske muslimer på 2010-tallet. 

– De aller fleste av dem var opptatt av forkynnelsesvirksomhet, mens noen dro til Syria for å krige i islams navn. Dermed handler dette om et religiøst fenomen som fikk ganske alvorlige konsekvenser. I boken ønsker vi å belyse salafismens historie, uttrykksformer og appell i en norsk kontekst, understreker Linge.

Forfatterne viser hvordan både Islam Net og den militante norske grupperingen Profetens Ummah appellerte til unge muslimer innenfor en særegen kontekst og gjennom ulike virkemidler. 

– I en tid med mye negativ framstilling av islam og muslimer lykkes de to grupperingene med å fremstille seg selv som islams beskyttere. Mens Islam Net forkynte på sosiale medier, oppfordret Profetens Ummah til krig i islams navn gjennom flere gatedemonstrasjoner.        

Salafi-jihadismen er svært svekket i Norge i dag

De siste årene har salafismen generelt og bevegelsens militante forgrening spesielt blitt svekket i Norge. Jihadismens manglende appell og rekrutteringsgrunnlag har sammenheng med den Islamske statens fall globalt og oppløsningen av Profetens Ummah lokalt. Den forkynnelsesorienterte og langt mer fredelige formen for salafisme som Islam Net står for er fortsatt aktiv, men også mindre populær blant unge muslimer enn før. 

– Globalt har dette sammenheng med oppløsningen av den Islamske staten. Nasjonalt har det å gjøre med oppløsningen av Profetens Ummah. Den forkynnelsesorienterte formen for salafisme som Islam Net står for er fortsatt aktiv, men svekket.

 – De siste par årene har det også vokst frem et tredje salafi-miljø i Norge. Gruppen tar sterk avstand fra politisk islam, men kritiserer samtidig Islam Nets mer moderate fortolkning av salafismen. Dynamikken mellom disse to miljøene vil sannsynligvis prege salafi-bevegelsen videre utvikling i Norge, utdyper Linge.

De to forfatterne har ønsket å skrive en kort, populærvitenskapelig og forståelig bok om et komplisert tema. 

– Vårt mål er at «alle» med interesse for religion kan lese boken. Samtidig tror vi den først og fremst vil bli lest av forskere, journalister og sosialarbeidere, avslutter Linge.

Referanse

Marius Linge og Sindre Bangstad: Salafisme i Norge - Historien om Islam Net og Profetens Ummah (minotenk.no), Minotenk, 2020.

Illustrasjonsfoto: Jasminko Ibrakovic, Mostphotos.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 12.08.20 | Kari Aamli