Illustrasjonsbilde fra Institutt for bygg- og energiteknikk

Sivilingeniørutdanning i energi og miljø i bygg

Nå kan du bli sivilingeniør på masterstudiet i energi og miljø i bygg på OsloMet – storbyuniversitetet.

Fagsammensetningen og opptakskravene er nylig tilpasset kravene til tittelen sivilingeniør.

– Vi har gjort dette etter et sterkt ønske fra bachelorstudenter som ønsker sivilingeniørtittel uten å måtte dra til NTNU, sier studieleder Heidi Liavåg, som håper dette kan bidra til økt rekruttering til studiet.

– Sivilingeniørtittelen gir enda mer motivasjon til å søke på masterstudiet, og er et incentiv til å fortsette på master etter bachelor, sier Jonathan Lundblad, leder for ingeniørstudentenes organisasjon ved OsloMet, Oslo Tekniker Samfund.

– I bransjen er sivilingeniør-tittelen fortsatt mye brukt, og vi gleder oss over at studenter ved masterstudiet i energi og miljø i bygg får konkurransefortrinnet som følger med tittelen, sier Lundblad.

Du må ha bachelorgrad ingeniørfag for å bli tatt opp, og nå er kravene til fagsammensetning spisset for å få tittelen sivilingeniør, i tillegg til å bli masterkandidat.

Som tidligere kreves det minst 25 studiepoeng i matematikk, og minst 5 studiepoeng i statistikk.

I tillegg kreves det nå minst 7,5 studiepoeng i fysikk, og til sammen minst 20 studiepoeng ingeniørfag i termodynamikk, strømningsteknikk, varmetransport, varme- og kjøleteknikk, VVS, energiteknikk, automatisering, byggeteknikk, bygningsfysikk eller inneklima.

Søkerne rangeres etter karaktergjennomsnitt på bachelorgrad.

Fra før kan OsloMet gi sivilingeniørtittel til kandidater på masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk.

Institutt for bygg- og energiteknikk har i tillegg til de to masterstudiene også et ingeniørstudium (bachelor) i energi og miljø i bygg og et byggingeniørstudium.

Fakta:

Masterstudiet i energi og miljø i bygg

masterstudiet i energi og miljø i bygg får studentene spisskompetanse i hvordan nye og eldre bygg kan gjøres mer energieffektive med nye byggemetoder og ny teknologi.

De får en dyptgående ingeniørfaglig kompetanse om energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming, varme- og kjølesystemer.

I tillegg lærer de om hvordan et bygg møter menneskelige behov, som betydningen av et godt inneklima for helse.

Sivilingeniør

Sivilingeniør er en beskyttet tittel. En sivilingeniør må ha mastergrad i teknologiske fag, og det er bestemte krav til fagsammensetningen.

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Øverst illustrasjonsbilde fra Institutt for bygg- og energiteknikk.

Publisert: 03.12.2019 | Olav-Johan Øye