Bilde av Sølvi Mausethaguen med hvit genser.

SPS-professor skal lede videreutdanning-utvalget

Sølvi Mausethagen skal lede et offentleg utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og vidareutdanningstilbud for lærere og andre tilsatte i barnehager og skoler. Målet er best mulig kompetanse for å fremme utvikling, læring og danning hos barn og elever.

Vi spurte hva hun tenkte da hun fikk forespørselen:

Det er klart det var veldig hyggelig å bli spurt. Dette er en viktig og meningsfull oppgave, og jeg ser frem til å jobbe sammen med et utvalg med mye kompetanse og erfaring på området. Jeg har tidligere vært medlem i et offentlig utvalg, men det er første gang jeg skal lede et. – Sølvi Mausethaugen, professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Mausethagen er utdannet allmennlærer med master i pedagogikk og doktorgrad i profesjonsstudier.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang hun har sittet i offentlige utvalg. Hun var sekretær for ekspertutvalget «Om lærerrollen», nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2015, og har sittet i Opplæringslovsutvalget, som leverte sin NOU i 2019.

Nå gleder seg til å få oversikt over tidligere arbeid på etter- og videreutdanningsfeltet.

– Utvalget har fått et mandat der vi skal bidra til et grunnlag for god etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehager og skoler fremover. Det har vært mange satsninger på dette feltet i de senere årene, og jeg ser blant annet frem til å sammenstille kunnskapsgrunnlaget vi har tilgjengelig om disse satsningene så langt.

Melby: Vil fortsette satsingen på etter- og videreutdanning

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 3. september, og rapporten har fått frist 1. oktober 2022. 

Kunnskapsminister Guri Melby sier i en pressemelding at dyktige lærere og ansatte er avgjørende for å gi barn og unge gode hverdager.

– Siden 2013 har det skjedd et historisk kompetanseløft for kvalitet. Rundt 50.000 lærere og cirka 6.000 barnehagelærere har fått videreutdanningstilbud. Vi vil selvsagt forsette satsingen på etter- og videreutdanning. Det er et gode for barna og elevene, for profesjonsfellesskapet og for den enkelte ansatte, sier Melby.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 06.09.2021 | Nina Alnes Haslie