Illustrasjonsbilde, fotograf Naasom Azvedo

Søk studiestipend til videreutdanning

I 2019 deler «Legat for studiestipend til videreutdanning» ut et stipend på 15 000 kroner til ingeniører. Søk innen 1. august!

Stipendet kan tildeles ingeniører som er uteksaminert fra OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo ingeniørhøgskole eller Oslo Tekniske Skole), og også kandidater i ingeniørfag med 2-5 års utdanning fra fakultetet.

Stipendet skal benyttes til videreutdanning i vitenskapelig eller industriell retning, til reiser eller opphold ved høgre undervisningsinstitusjoner eller på annen måte.

Les mer om kriteriene for tildeling og hvordan du kan søke.