Bilde av en kvinne som viser en mann illustrasjoner på en tavle. I hånden holder hun et skriveredskap.

Søk studiestipend til videreutdanning

I 2023 deler «Legat for studiestipend til videreutdanning» ut et stipend på 15 000 kroner til ingeniører. Søk innen 1. august!

Stipendet kan tildeles ingeniører som er uteksaminert fra OsloMet – storbyuniversitetet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Oslo, Oslo ingeniørhøgskole eller Oslo Tekniske Skole, og kandidater i ingeniørfag med 2-5 års utdanning fra fakultetet.

Stipendet skal brukes til videreutdanning i vitenskapelig eller industriell retning, til reiser eller opphold ved høgre undervisningsinstitusjoner eller på annen måte.

Mer om kriteriene for tildeling og hvordan du kan søke (student.oslomet.no).

Publisert: 13.05.2019 | Olav-Johan Øye