Bilde av June, Hanne og Tale utendørs i Arendal.

Bygde nettverk i Arendal

Teamet for innovasjon og arbeidsliv på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) markerte seg sterkt i Arendalsuka for å fasilitere samarbeid.

I spissen stod prodekan for innovasjon og arbeidsliv Tale Skjølsvik og seniorrådgiver Hanne Heiervang med god hjelp fra frivillig, June Steensen.

Som base ble det leiet et lokale sentralt i Arendal, sammen med en viktig samarbeidspartner for fakultetet, DigitalNorway.

– Vår rolle var å fasilitere samarbeid med næringslivet, framhever Tale Skjølsvik.

– Det var viktig å være til stede for å bygge nettverk, møte og samtale med våre samarbeidspartnere, og synliggjøre hva vi og OsloMet står for.

– Nytteverdien av å være med på Arendalsuka er stor. Vi ville gjerne hatt med enda flere miljøer fra TKD og OsloMet til stede. Vi håper å kunne engasjere folk til å delta, blant annet gjennom denne saken.

Fikk stor kontaktflate

Tale og Hanne anslår at de har hatt om lag 800 deltakere og tilhørere fordelt på ni arrangementer mandagen og onsdagen under uka, hvor OsloMet var medarrangører.

Dette viser at OsloMet er en viktig stemme i samfunnsdebatten og at vi bør være til stede hvor sentrale samfunnsdiskusjoner skjer, slår de fast.

Arrangementene inneholdt mange spennende foredrag og paneldebatter, med deltakere fra OsloMet fra Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og forskningssentrene ved SVA. Prodekan var til stede på flere av paneldebattene, i tillegg til flere fra næringsliv og det politiske liv.

Viktig å være til stede i Arendalsuka

I etterkant av Arendalsuken er deltakerne fra TKD samstemt om at det er viktig å være til stede.

Andre fakulteter ser også nytten av å være med på dette. Både SAM og HV hadde representanter til stede som både paneldeltakere og tilhørere.

– Nytten av å bli kjent på tvers av fag og disipliner er svært nyttig, mener Tale og Hanne.

– Det bør drøftes i organisasjonen om OsloMet som universitet skal ta en mer koordinert og synlig rolle under Arendalsuka 2023 hvor flere miljøer blir med. På den måten vil vi kunne framstå med god synlighet i det politiske landskapet og blant eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.

I løpet av en hektisk uke var våre folk fra TKD med på å arrangere disse arrangementene:

Bildet øverst i artikkelen viser June Steensen, Hanne Heiervang og Tale Skjølsvik til stede i Arendal.

Mer om samarbeid

Samarbeid med framgangsrikt tsjekkisk universitet

Det tsjekkiske universitetet i Hradec Králové og OsloMet har avtalt samarbeid innan utdanning, vitskap og forsking.

Biletet viser de to rektorane handhelse etter å ha signert samarbeidsavtalen.
OsloMet og Standard Norge inngår samarbeid

OsloMet og Standard Norge inngår samarbeid om blant annet forskning, undervisning, formidling og utvikling av standarder.

Bildet viser administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge til venstre, og viserektor Per Martin Norheim-Martinsen, ved signeringen av avtalen.
Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene.

Bilde fra Oslo sentrum en regnfull kveld. En trikk er på vei mot Majorstua fremst i bildet, en buss kommer kjørende i mot. Gaten og bygninger til venstre og høyre er godt belyst, og gate og fortau er fuktig etter regnet.
AFRY og TKD inkluderer hverandre

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) inngår samarbeid med AFRY, som satser sterkt på mangfold og inkludering.

Bildet viser Christopher Klepsland til venstre og dekan Carl Christian Thodesen smilende mens de undertegner avtalen i et møtelokale i Rebel.
Publisert: 02.09.2022 | Olav-Johan Øye