En mann og en kvinne sitter overfor hverandre i et lyst rom med vinduer. Begge viser tegnspråktegn med hendene. Kvinnen smiler bredt.

Vil du videreutvikle deg som lærer i tegnspråk?

Har du grunnskolelærerutdanning og tegnspråkkompetanse og ønsker å kunne videreutvikle deg som lærer i og på norsk tegnspråk? Da er masterstudiet Skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk den rette videreutdanningen for deg.

Foto:  NTB scanpix

Masterprogrammet Skolerettet utdanningsvitenskap kan tas som et heltidsstudium eller deltidsstudium, og har flere fordypningsmuligheter. Ved å velge fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk vil du opparbeide deg en kompetanse som er attraktivt både i skolen og på tegnspråkfeltet.

– Fordypningen i tegnspråk gir inngående kunnskap for å forstå, analysere og utvikle undervisning i og på tegnspråk i norsk skole, sier Johan Hjulstad, førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Han understreker at det er et stort behov for denne kompetansen i skolen.

Masterstudiet Skolerettet utdanningsvitenskap er relevant for undervisning og veiledning, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen. Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk tar utgangspunkt i teoretiske og metodologiske tilnærminger til hvordan barn og unge i et flerspråklig samfunn møter tegnspråkfaget i skolen. 

Målet er å gi studentene inngående kunnskap slik at de blir i stand til å videreutvikle sin egen profesjonalitet som lærer i og på tegnspråk. – Johan Hjulstad, førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.

Undervisningen som gis i forbindelse med fagfordypningen og masteroppgaven, vil være nettbasert og er et samarbeid mellom OsloMet, NTNU og Høgskulen på Vestlandet. Gjennom undervisningen og studentledete seminarer analyserer og presenterer deltakerne fag- og forskningslitteratur.

– Studentene får anledning til å utvikle en kritisk tilnærming til ulike sider ved læreplanverket for grunnskolen med vekt på tegnspråkfaget, utdyper Hjulstad. 

Master i Skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i tegnspråk

Skolerettet utdanningsvitenskap bygger på grunnskolelærerutdanning og er rettet mot arbeid i utdanningssektoren. Studiet kan tas som et heltidsstudium over to studieår eller som et deltidsstudium over fire studieår. Det er mulig å få tilpasset fordypningsdelen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk inn i masterutdanninger ved andre institusjoner. Vær tidlig ute med å kontakte den aktuelle lærerutdanningsinstitusjon hvis du ønsker å søke om denne muligheten. Søknadsfrist for tidlig søknad er 1. mars. Det er mulig å søke fram til 15. april. Les mer om tidlig opptak.

Kontakt

Laster inn ...

Skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i tegnspråk

Skolerettet utdanningsvitenskap bygger på grunnskolelærerutdanning og er rettet mot arbeid i utdanningssektoren. Studiet kan tas som et heltidsstudium over to studieår eller som et deltidsstudium over fire studieår.

Det er mulig å få tilpasset fordypningsdelen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk inn i masterutdanninger ved andre institusjoner. Være tidlig ute med å kontakte den aktuell lærerutdanningsinstitusjon hvis du ønsker å søke om denne muligheten.

Søknadsfrist for tidlig søknad er 1. mars. Det er mulig å søke fram til 15. april.

Publisert: 31.01.2020 | Ida Viksveen Larsen