Bilder og logoer

Trenger du bilder eller OsloMet-logo?

Logo

Logo og retningslinjer (ansatt.oslomet.no) kan lastes ned for bruk. Ved ytterligere spørsmål kontakt grafisk@oslomet.no 

Bruk av bilder fra Flickr

Bildene på vår Flickr-konto (flickr.com) er til fri bruk kun i redaksjonell sammenheng. Fotograf og OsloMet – storbyuniversitetet må krediteres. Kommersiell bruk eller annet må avklares med Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, foto@oslomet.no.