Handelshøyskolens visjon og historie

Visjon

Kunnskap og kompetanse for hele arbeidslivet

  1. Vi er en nasjonalt ledende handelshøyskole for hele arbeidslivet: Næringsliv, forvaltning og ideelle virksomheter.
  2. Utdanningene våre bidrar til verdiskaping og samfunnsutvikling gjennom forskningsbasert kunnskap og i tett samarbeid med omgivelsene.
  3. Vi rekrutterer studenter bredt, og våre kandidater er attraktive for et arbeidsliv i endring.
  4. Forskningen vår har høy kvalitet og vi har forskningsmiljøer som er internasjonalt anerkjente.

Handelshøyskolens historie

Studier i økonomi og administrasjon på høyskolenivå ble startet av Oslo kommune i 1970. Dette var organisert som "Økonomisk college" og var en del av Oslo Handelsgymnasium. Fra 1994 ble Økonomisk College en del av Høyskolen i Oslo. Høyskolen i Oslo ble i 2011 slått sammen med Høyskolen i Akershus og ble universitet i 2019 under navnet OsloMet – storbyuniversitetet.

Studier i offentlig administrasjon og ledelse ble startet som en del av Norges kommunal- og sosialhøgskole i 1950. Fra 1994 ble dette videreført som Institutt for offentlig administrasjon og ledelse ved Høyskolen i Oslo.

De to instituttene - for økonomi og administrasjon og for offentlig administrasjon og styring - ble slått sammen i 2019 og er nå Handelshøyskolen ved OsloMet. Mer informasjon om våre studier, forskningsområder og ansatte finner du på forsiden.

Publisert: 08.11.2022 | OsloMet