Om OsloMet Holmlia

Aktiviteter
267

i 2023

Nye forskningsprosjekter
4

i 2023

Besøk av internasjonale delegasjoner
7

i 2023

OsloMet er til stede på 600 kvadrat i bydelshuset på Holmlia, Søndre Nordstrand. Bydelshuset rommer etater med ansvar for barnevern, barnehage, helsetjenester og administrative funksjoner, med Helsestasjon, Oslohjelpa og Deichman.

Tanken bak å samlokalisere disse tjenestene er å fjerne hindringene som oppstår når ulike avdelinger opererer hver for seg. Målet er å skape et sammenhengende og effektivt tilbud til innbyggerne.

OsloMets tilstedeværelse i bydelshuset vil følge samme tankegang, og ha basis i barnevern-, barnehage-, helse og sosialutdanninger, journalistikk og forskning på levekår og velferdstjenester.

Satsningen på Holmlia skal styrke forskning på velferdssamfunnet og utdanningsprogrammenes kvalitet og relevans. Dette vil blant annet gjøres ved å

Utvalgte prosjekter

 • Bjørnholt videregående skole

  OsloMet Holmlia samarbeider med Bjørnholt VGS i bydel Søndre Nordstrand. I samarbeidet følger OsloMet tre klasser og rundt 80 elever fra studiespesialisering til de skal søke høyere utdanning våren 2024.

  Målet med samarbeidet er

  • å bidra til at flere elever tar utdanning
  • å gi hjelp til elever som ønsker å ta høyere utdanning
  • å hjelpe elever til å ta modige og utradisjonelle valg. Dette kan bety at flere jenter søker på teknisk utdanning eller ledelsesfag eller at flere gutter søker seg til helse- og sosialfag
  • rekruttere elever til OsloMet sine utdanninger
 • «Hvor er mine brødre»

Organisering

Prosjektets styringsgruppe består av representanter fra OsloMet, Bydel Søndre Nordstrand og Oslo kommune. Styringsgruppa ledes av Oddgeir Osland, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

 • Styringsgruppa

  Utvalgsmedlemmer

  Laster inn ...
  • Odd Rune Andersen, bydelsdirektør i Bydel Søndre Nordstrand
  • Frode Thorjussen, avdelingsdirektør Samfunn og innbyggerdialog, Bydel Søndre Nordstrand
  • Katja Violari, fagsjef i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune
  • Hilde Lorentzen, prosjektleder Unikom Oslo
  • Jan Fredrik Lockert, spesialrådgiver i Oslo kommune

  Varamedlemmer

  • Lillian Elisabeth Aakervik, assisterende bydelsdirektør ved Bydel Søndre Nordstrand
  • Anne-Stine Tømmerås Bergsløkken, spesialrådgiver i Seksjon for barnehage, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune
  • Mona Kristin Bratli, avdelingsdirektør ved Avdeling for oppvekst og nærmiljø, Bydel Søndre Nordstrand
  • Elin Rydjord, spesialrådgiver, Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester, Oslo kommune
  • Anette Skalde
 • Årsrapporter og handlingsplaner

Praktisk informasjon

Det er kun en kort buss- eller togtur fra Oslo sentrum til våre fine lokaler i Holmliaveien 75, med flere kontorplasser og møterom.

Inngangen til OsloMet er på baksiden av Holmlia senter. Du kan følge OsloMet-pilene utvendig, eller merkene på gulvet inne på senteret. På baksiden vil du finne OsloMet-logoen på døren, og heisen som tar deg opp til femte etasje i bydelshuset.

For å få adgangskort til lokalene kan du vise ditt student- eller ansattbevis i resepsjonen i bydelsadministrasjonen i sjette etasje.

Mer om åpningstider, romoversikt og retningslinjer (student.oslomet.no).

Kontakt oss

Laster inn ...