Holmlia senter.

Om OsloMet Holmlia

OsloMet har etablert et senter på Holmlia senter som rommer ulike fag- og forskningsmiljøer.

OsloMet er til stede på 600 kvadrat i bydelshuset på Holmlia, Søndre Nordstrand. Bydelshuset rommer etater med ansvar for barnevern, barnehage, helsetjenester og administrative funksjoner, med Helsestasjon, Oslohjelpa og Deichman.

Samlokaliseringen av kommunale etater har som formål å bryte ned de tverretatlige barrierene som hindrer utvikling av et helhetlig og godt tilbud til brukerne.

OsloMets tilstedeværelse i bygget vil følge samme tankegang og ha basis i barnevern-, barnehage-, helse og sosialutdanninger, journalistikk og forskning på levekår og velferdstjenester.

Satsningen på Holmlia skal styrke forskning på velferdssamfunnet og utdanningsprogrammenes kvalitet og relevans. Dette vil blant annet gjøres ved å:

Kontakt oss

Laster inn ...