Nordisk Nettverk for Profesjonsforskning

Åpent kontorlandskap med fargerike stoler.

Nordisk Nettverk for Profesjonsforskning er dannet for å bidra til en fortløpende kunnskapsspredning mellom forskning, utdannelse og praksis.

Formålet med NORDPRO er:

 • Styremedlemmer

  • Aslaug Kristiansen (Universitetet i Agder)
  • Ottar Michael Michaelsen (Universitetet i Agder)
  • Joakim Caspersen (NTNU Samfunnsforskning)
  • John Matthias Gulløv (Københavns profesionshøjskole)
  • Jakob Ditlev Bøje (Syddansk Universitet)
  • Eva Johnsson (Lunds Universitet)
  • Andreas Liljegren (Gøteborgs Universitet)
 • Konferanser

Kontakt

Forskningssjef Joakim Caspersen, NTNU (samforsk.no)