Kvantitativt metodeforum

Et forum for forskere som jobber med kvantitative metoder. Kvantitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter, ansatte og andre interesserte som jobber med kvantitativ forskning.

I kvantitativt metodeforum inviterer vi forskere med særegen kunnskap om ulike kvantitative metoder og metodespørsmål til å innlede over aktuelle temaer, ofte med eksempler fra egen forskning.

Seminaret er åpent for alle, og krever ingen forberedelser, men passer best for de som selv jobber med kvantitativ forskning på ulike nivåer. Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon etter presentasjonene, og det er enkel servering. 

 • Les om tidligere seminarer

  Vignetteksperimenter.

  Dato/Tid: 18. mai 2022 kl. 10.30-12.00

  Med Lisa Wallander (Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet). Kommentarer ved Sara Seehuus (Institutt for samfunnsforskning).

  De siste tiårene har vignetteksperimenter blitt stadig mer populære i samfunnsvitenskapelig forskning på vurderinger, oppfatninger og holdninger. I et vignetteksperiment kan respondentene i studien ta stilling til fiktive beskrivelser (vignetter) der ulike faktorer som antas å kunne påvirke den studerte vurderingen/holdningen er variert.

  Lisa Wallander har i 20 år brukt et slags vignetteksperiment – faktorundersøkelsen – for å studere faglige vurderinger. Forskningen hennes knyttet til metoden omfatter både empiriske studier og utvikling av teori og pedagogikk.

  Når hun gjester kvantitativt metodeforum vil hun fokusere på hvordan vignetteksperimenter fleksibelt kan brukes for å besvare ulike typer forskningsspørsmål, på de ulike metodevalgene man vanligvis bryter med i konstruksjonen av et vignettdesign og på de statistiske analyser som er best egnet for denne typen datamaterialer. I sin presentasjon vil Lisa bruke eksempler fra egne vignettstudier.

  Anbefalt lesning før seminaret:

  • Wallander, L. (2009). 25 years of factorial surveys in sociology: A review. Social Science Research, 38(3), 505-520.
  • Wallander, L., & Molander, A. (2014). Disentangling professional discretion: A conceptual and methodological approach. Professions & Professionalism, 4(3), 1-19. 
  • Samuelsson, E., & Wallander, L. (2015). Perceptions of treatment needs: A factorial survey of Swedish addiction care practitioners. Addiction Research & Theory, 23(6), 469-480.
  • Wallander, L., & Laanemets, L. (2017). The factorial survey in mixed methods research: Modelling professionals’ individual judgments. SAGE Research Methods Cases Part 2.

  Kvantilregresjon

  Dato/Tid: 19. januar 2022 kl. 10.30-12.00

  Med Nikolai Topstad Borgen (Institutt for spesialpedagogikk, UiO) og Øyvind Wiborg (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO). 

  På dette seminaret vil Borgen og Wiborg gi en innføring i hvilke typer kvantilregresjonsmodeller som brukes til å undersøke hvilke spørsmål i samfunnsvitenskapen. De vil vise hva som er forskjellen på unconditional quantile regression, conditional quantile regression og quantile treatment effects models.

  I tillegg får vi innblikk i estimering ved hjelp av en nyutviklet modell som kalles residualized quantile regressions, som brukes for å estimere quantile treatment effects.

  Modellbasert og utvalgsbasert generalisering.

  Dato/Tid: 01. desember 2021 kl. 14.30-16.00

  Hva er forskjellen på å generalisere ut ifra en statistisk modell og fra et utvalg i populasjonen? Gjelder samme logikk i begge tilfeller uavhengig av hva en undersøker? Og hvordan forholde seg til dette når en jobber med populasjonsdata? 

  På dette seminaret innleder Rolf Aaberge, forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), om modellbasert og utvalgsbasert generalisering. Karl Ingar Kittelsen Røberg, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, kommenterer.

  Rolf Aaberge vil snakke om: ‘Hva er forskjellen på modellbasert og utvalgsbasert generalisering i samfunnsvitenskapen? Hvilken betydning har valg av metode for tolkningen av resultatene?’.  

  Aaberge og Kittelsen Røberg deltar begge i samtale etterpå og svarer på spørsmål om utfordringer knyttet til generalisering i samfunnsforskningen.

Kontakt

Laster inn ...