English version

Housing Lab, PANSOC og BOVEL

Illustrasjonsbilder av boligblokk og albuehilsen i pandemistil.

Kontaktperson HL

  Laster inn ...

  Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning

  OsloMet, Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse fikk i 2018 mulighet til å opprette forskningssenteret Housing Lab, finansiert av Finansdepartementet. Senteret har som formål å drive forskning på boligmarkedet, på et internasjonalt høyt nivå.

  Les mer om Housing Lab på housinglab.oslomet.no

  Kontaktperson PANSOC

   Laster inn ...

   Centre for Research on Pandemics & Society (PANSOC)

   PANSOC er etablert som et Fremragende Forskningsmiljø (EAE) ved OsloMet, og består av forskere som driver med samfunnsvitenskapelig forskning på pandemier. Hva har sosioøkonomiske faktorer å si for hvem som blir syke og ikke? Ved å studere dette håper forskergruppa å kunne bidra til bedre beredskap for neste pandemi.

   Les mer og få med deg siste nytt fra PANSOC på nettsiden uni.oslomet.no/pansoc

   Kontaktperson BOVEL

    Laster inn ...

    Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL)

    BOVEL er et knutepunkt for forskning på lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av offentlig politikk. Senteret har i utgangspunktet finansiering fra  Kommunal- og distriktsdepartementet frem til 2024.

    Les mer om BOVEL på senterets nettside: uni.oslomet.no/bovel