Registerdataforum

Et forum for forskere som jobber med eller ønsker å jobbe med registerdata.

Registerdataforum ble lansert ved OsloMet høsten 2021. Formålet er å knytte forskere som jobber med registerdata tettere sammen, bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid om tilrettelegging og analyse. Registerdataforum organiseres av forskere fra instituttene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Send oss gjerne innspill til konkrete tema, problemstillinger eller relevante bidragsytere!

Hva er registerdata?

Offentlige myndigheter samler inn detaljerte opplysninger om befolkningen på individnivå og på virksomhetsnivå. Data om utdanning, inntekt, velferdsytelser, sysselsetting, inntekt og boforhold er organisert i ulike registre og egner seg godt til forskning. Registerdata er data som omfatter hele populasjonen, ikke bare et utvalg, og er derfor ikke forbundet med den samme usikkerheten som utvalgsdata.

Vil du bli medlem?

Dersom du ønsker å bli medlem av Registerdataforumet eller ønsker oppdatert informasjon om arrangementer kan du gjerne ta kontakt med oss. 

Kontakt

Laster inn ...