Fagområder

Vi tilbyr kompetanseheving innen estetikk og estetiske fag.

Våre tilbud innen etter- og videreutdanning er tilpasset deg som er i arbeid og er lagt opp slik at du kan studere ved siden av jobb. 

Vi tar oppdrag og gjennomfører prosjekter i samarbeid med mange ulike aktører innen utdanningssektoren, kunst-, kultur- og næringsliv. Vi skreddersyr tilbudene og aktivitetene etter oppdragsgivers ønske og behov.

Vi tilbyr kurs på OsloMet og lokalt hos oppdragsgiver.

Våre fagområder

Utetegning. En gruppe barn som tegner på et langt hvitt ark som er hent opp på en rød vegg.

Aktuelle kundegrupper og samarbeidspartnere

fasaden til oslomet i Pilestredet 32. Vi ser stammen av et tre i forgrunnen, logone til osloMet i bakgrunnen og to personer som går forbi utenfor byggningen..