Dette er de som jobber på Oceanlab

Her får du vite mer om hvem som jobber på Oceanlab, og hvilke oppgaver de har.

Moustafa Elkolali

Moustafa Elkolali tok sin bachelorgrad i elektromekanisk ingeniørfag i 2014, mastergrad i mekatronikk i 2018, og ph.d.-grad fra OsloMet i 2022.

Han er tilknyttet OsloMet Oceanlab Research, en forskningsgruppe som tilhører Fakultet for teknologi, kunst og design, og som har som mål å drive anvendt forskning innen marin automatisering, robotikk og teknologi for en rekke applikasjoner i samarbeid med industrien og offentlig sektor. 

Hans forskningsinteresser inkluderer marin robotikk og design, utvikling og utplassering av marine kjøretøy, inkludert autonome undervannsfarkoster (AUV), fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), ubemannede overflatefarkoster (USV), profiler og flåter.

Oversikten oppdateres med flere ansatte.