English version

Årshjul for kvalitetsarbeidet

Årshjulet for OsloMets kvalitetsarbeid

Årshjulet illustrerer de overordnede og mest sentrale delene i det årlige kvalitetsarbeidet ved OsloMet, og viser når på året de ulike fasene er fordelt: Planlegging: oktober til februar. Implementering: mars til mai. Evaluering: juni til september.

Et årshjul som viser når på året de ulike fasene er fordelt: Planlegging: oktober til februar. Implementering: mars til mai. Evaluering: Juni til september.

Årshjul som viser når på året de ulike fasene er fordelt: Planlegging: oktober til februar. Implementering: mars til mai. Evaluering: juni til september.

Januar

Mars

Mai

Juni

August

September

Oktober