Periodiske evalueringer av studieprogrammer

For å sikre kvaliteten på studieprogrammene våre, skal vi evaluere programmene jevnlig.

Bachelor-, master- og forskerutdanninger, samt andre avsluttede utdanninger på mellom 60 og 120 studiepoeng skal evalueres senest tre år etter oppstart av studiet, og deretter hvert sjette år.

Dette er fastsatt i OsloMets Retningslinjer for periodiske evalueringer (student.oslomet.no).

Formålet med periodiske evalueringer er å vurdere og sikre kvaliteten og bidra til videreutvikling av studiet, herunder om studiet er tilpasset behovene for kompetanse i samfunns- og arbeidslivet.

Evalueringen er todelt og består av

Selvevalueringen skal gjennomføres før mandatet for den sakkyndige komiteen fastsettes.