Rapporter

Her finner du de siste rapportene om OsloMets utdanninger.

Resultater fra Student- og kandidatundersøkelser inngår i den årlige kvalitetsrapporteringen ved OsloMet.

 • Kandidatundersøkelsen

  Denne undersøkelsen kartlegger de ferdigutdannedes innpass i arbeidslivet og deres retrospektive tilfredshet med utdanningen. Den går til alle som har oppnådd en akademisk grad (bachelor og master, samt 4-årig grunnskolelærer). De ferdigutdannede får undersøkelsen 1-4 år etter at de oppnådde graden. Undersøkelsen sendes normalt ut i juni.

  Kandidatundersøkelsen gjennomføres i en 3-årig syklus: 1. år går den til kandidatene fra de største profesjonsutdanningene ved hvert fakultet. 2. år går den til de øvrige utdanningene på lavere nivå. 3. år går den til alle masterutdanningene.

  Den første syklusen ble gjennomført i perioden 2014-2016. Annen syklus startet i 2018 og fullføres med masterprogrammene i 2020.  

  Til rapportene for Kandidatundersøkelsen (ansatt.oslomet.no).

 • Studiebarometeret

  En nasjonal undersøkelse som NOKUT sender ut til alle som er i gang med andre studieår av et studieprogram ved norske universiteter og høyskoler. Den sendes ut i oktober, og resultatene publiseres av NOKUTs i deres nettportal studiebarometeret.no i begynnelsen av februar. Vi legger ut to egenproduserte samlerapporter i Excel-format – én for programmene på lavere nivå og én for masterprogrammene. Fra og med 2015 legger vi i tillegg ut rapport i PDF-format fra NOKUT.

  Til rapportene for Studiebarometeret (ansatt.oslomet.no).

 • Sisteårsstudenten

  Sendes ut i april/mai til alle studenter ved OsloMet som er i siste studieår av et bachelor- eller masterprogram (inkludert 4-årige grunnskolelærer). Resultatene publiseres på denne siden, normalt i slutten av juni.

  Undersøkelsen omfatter flere åpne spørsmål der studentene blant annet får anledning til å utdype svar de har gitt på enkelte av de lukkede spørsmålene. Svarene på disse åpne spørsmålene formidles direkte til angjeldende institutter og er ikke innarbeidet i rapporteringen vi legger ut her.

  Til rapportene for Sisteårsstudentenn (ansatt.oslomet.no).

 • SHoT-undersøkelsen