Selvvalgt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag

Har du studiepoeng, men ingen grad? Kanskje er du kvalifisert til å få en selvvalgt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Krav og kriterier for selvvalgt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag finner du i menyen under. 

 • Krav om tilknytning

  For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra OsloMet - storbyuniversitetet, må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved OsloMet. Se § 2-8. Tilknytningskrav for tildeling av grad og utstedelse av vitnemål (lovdata.no).

 • Fordypningsenhet

  Det er krav om at det i grunnlaget for graden skal inngå en integrert utdanning, fag, en emnegruppe eller et studieprogram av 90 eller 120 studiepoeng. Dette utgjør fordypningsenheten. Man kan for eksempel sette sammen emner eller studieprogram med 60 og 30 studiepoengs omfang. Men de 30 studiepoengene må være en reell påbygging/videreutdanning på de første 60 studiepoengene. Avbrutte utdanninger kan normalt ikke brukes som fordypning.

 • Breddeenhet og frittstående emner

  Hvis fordypningen er på 90 studiepoeng må man ha en breddeenhet på til sammen 60 studiepoeng. Den må enten være to avsluttede fag, emnegrupper eller studieprogram på 30 studiepoeng hver, eller én avsluttet emnegruppe, fag eller studieprogram på 60 studiepoeng. Er fordypningen på 120 studiepoeng holder det med en breddeenhet på 30 studiepoeng. De resterende 30 studiepoengene kan være valgfrie emner. Avbrutte utdanninger kan normalt ikke brukes som breddeenhet.

 • Krav om selvstendig arbeid

  I grunnlaget for bachelorgraden skal det inngå et selvstendig arbeid på minimum 15 studiepoengs omfang (bacheloroppgave). Det selvstendige arbeidet kan være utført både individuelt eller i gruppe, og må ha et omfang på minst 15 studiepoeng. Se §2-3 (2) krav til sammensetning av graden bachelor (lovdata.no).

 • Overlapping av faginnhold

  Overlapping i faginnhold mellom fag, emner, emnegrupper eller studieprogram som inngår i grunnlaget for graden, kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt for bachelorgrad. Se § 2-10, Overlapping i faginnhold (lovdata.no). Bachelorgraden i kultur- og samfunnsfag reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet (lovdata.no), nærmere bestemt § 2-3, 1 c krav til sammensetning av graden bachelor.

Hvor kan jeg søke? 

Husk at du må dokumentere med karakterutskrift/vitnemål, hvis ikke emnene som skal med i graden er tatt ved OsloMet, eller inngår vitnemålsportalen. I tillegg må pensumliste og studieplan for det semesteret du tok emnet legges ved.  

For studenter som har tilknytning til fakultet for samfunnsvitenskap, skal dette skjemaet benyttes (nettskjema.no).

For studenter som har tilknytning til fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier skal dette skjemaet benyttes: