Godkjenning av utanlandsk utdanning

Viss du har utanlandsk universitets- eller høgskuleutdanning innanfor eit fagområde som blir tilbode ved OsloMet, kan du søkja om fagleg godkjenning av utdanninga.

Les meir om korleis du går fram for å søkja om godkjenning på studentsidene våre (student.oslomet.no).