Godkjenning av utenlandsk utdanning

Hvis du har utenlandsk universitets- eller høgskoleutdanning innenfor et fagområde som tilbys ved OsloMet, kan du søke om faglig godkjenning av utdanningen.

Les mer om hvordan du går fram for å søke om godkjenning på studentsidene våre (student.oslomet.no).