Lov- og regelverk

Her finn du ei oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og andre dokument som er aktuelle for studentar og studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Nytt regelverk blir publisert etter kvart. Dersom du er usikker på kva for reglar som gjeld for deg og studiet ditt, kan du kontakte fakultetet ditt.

Denne informasjonen finn du på student.oslomet.no/regelverk