Lov- og regelverk

Her finn du ei oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og andre dokumenter som er aktuelle for studenter og studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Nytt regelverk blir publisert etter kvart. Dersom du er usikker på kva for reglar som gjeld for deg og studiet ditt, kan du kontakte fakultetet.

Denne informasjonen finner du på student.oslomet.no/regelverk