Realkompetanse barnehagelærer

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til barnehagelærer . Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Studiespesifikke krav

Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Unntak kan gjøres

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Informasjon om opplasting av dokumentasjon

For å være kvalifisert for opptak må du laste opp følgende dokumentasjon:

Dersom du har et elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke å laste det opp.

Attester

Arbeidsattester som dokumenterer minimum fem års relevant arbeid. Arbeidsattester må inneholde følgende informasjon:

Motivasjonsbrev

Motivasjonsbrev er valgfritt, men motivasjonsbrevet vil bli brukt i den endelige vurderingen av søknaden din. I motivasjonsbrevet bør du redegjøre for din motivasjonen for å søke studiet/studiene du har søkt opptak til. Du bør også begrunne hvorfor du mener du har teoretiske og praktiske forutsetninger for å gjennomføre studiet/studiene.

Annen dokumentasjon

Dersom du har annet dokumentasjon du mener er relevant for opptaket, må du laste det opp.

Dokumentasjon som ikke er relevant for opptaket skal ikke lastes opp, dette er for eksempel vitnemål fra grunnskolen, kursbevis for kurs av kortere varighet enn seks måneder.