Realkompetanse barnehagelærer

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til barnehagelærer. Under beskrives opptakskravene. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Krav til alle realkompetansesøkere

Krav til yrkespraksis

Fagkrav

Andre krav

Barnehagelærerutdanning, samlings- og nettbasert:

Retningslinjer for opptak til grunnutdanningen på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet.

Informasjon om opplasting av dokumentasjon

For å være kvalifisert for opptak må du laste opp følgende dokumentasjon:

Dersom du har et elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke å laste det opp.

Attester

Arbeidsattester som dokumenterer minimum fem års relevant arbeid. Arbeidsattester må inneholde følgende informasjon:

Motivasjonsbrev

Motivasjonsbrev er valgfritt, men motivasjonsbrevet vil bli brukt i den endelige vurderingen av søknaden din. I motivasjonsbrevet bør du redegjøre for din motivasjonen for å søke studiet/studiene du har søkt opptak til. Du bør også begrunne hvorfor du mener du har teoretiske og praktiske forutsetninger for å gjennomføre studiet/studiene.

Annen dokumentasjon

Dersom du har annet dokumentasjon du mener er relevant for opptaket, må du laste det opp.

Dokumentasjon som ikke er relevant for opptaket skal ikke lastes opp, dette er for eksempel vitnemål fra grunnskolen, kursbevis for kurs av kortere varighet enn seks måneder.