Enkeltemner fra masterutdanning i digitalt læringsdesign

Enkeltemne master

Flere av emnene på masterutdanningen i digitalt læringsdesign kan tas som enkeltemner av studenter i Norge, og i mange tilfeller av internasjonale studenter.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfrist 

  15. desember

  Opptakskrav 

  Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

  For masterstudiet i digital læringsdesign gjelder i tillegg følgende: 

  Det generelle grunnlaget for opptak er fullført ett av følgende utdanningsløp: 

  • 3-årig bachelorgrad innen lærerutdanning eller tilsvarende utdanning 
  • 3-årig eller 4-årig lærerutdanning 
  • Annen relevant grad eller utdanningsløp på minimum 3 år

  Utdanningen må inneholde minst 15 studiepoeng (stp.) i pedagogikk og 15 (stp.) i digital kompetanse. For søkere som har fullført 3 år av grunnskolelærerutdanningen eller 3-årig barnehagelærerutdanning gir de obligatoriske fagene den nødvendige fordypning. Kravet til digital kompetanse kan også oppfylles ved realkompetanse, eller ved å gjennomføre emnet Digital kompetanse for lærere (DKLH6000). 

 • Oversikt over emner

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema