Enkeltemner fra masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap

Enkeltemne master

Noen av emnene på masterutdanningen i digital skolerettet utdanningsvitenskap kan tas som enkeltemner.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfrist 

  1. august.

  Opptakskrav 

  Minst treårig allmennlærerutdanning/bachelorgrad innenfor grunnskolerettet lærerutdanning eller annen bachelorgrad, med en fordypning på minst 60 studiepoeng i det faget en søker fagfordypning i.

  For opptak til fagfordypning i skolefag kreves minst 60 studiepoeng i et obligatorisk grunnskolefag. For opptak til fagfordypning i begynneropplæring kreves minst 30 studiepoeng i norsk og matematikk og minst 60 studiepoeng i ett av de to fagene. For opptak til fagfordypning i norsk tegnspråk kan søkere med minst tre års dokumentert erfaring fra undervisning i faget norsk tegnspråk, søke om realkompetansevurdering dersom de mangler 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk. Det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår i skolefaget/-ene.

  For opptak til profesjonspedagogikk og spesialpedagogikk kreves minst 60 studiepoeng i pedagogikk/pedagogikk og elevkunnskap (PEL). 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

 • Oversikt over emner

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema