English version

Enkeltemner i Tolking i offentlig sektor

Enkeltemne bachelor

Noen av emnene fra bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor tilbys som enkeltemner.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss

Kontaktskjema